FORMACIÓ | 18/09/2015  RuralCat/DARP

Rècord d'alumnes de formació professional a les Escoles Agràries

S'incrementa en un 6% el nombre de joves que han optat per les Escoles Agràries. Aquest curs, més de 8.000 professionals o futurs professionals es formaran a una de les 14 escoles.

A l'Ea de Vallfogona de Balaguer s'estudia el cicle de Tècnic/a superior en ramaderia i assistència en sanitat animal. Font DARP

A l'Ea de Vallfogona de Balaguer s'estudia el cicle de Tècnic/a superior en ramaderia i assistència en sanitat animal. Font DARP

En aquestes dates, el nombre d’alumnes totals matriculats a totes les escoles és de 831; aquesta xifra rècord suposa un increment del 6% del nombre de matriculats i el nombre més alt d’alumnes en cicles de formació professionals matriculats en la xarxa de 14 escoles agràries de la seva història. Aquest és un reflex de la consolidació de la xarxa d’escoles agràries com a referents en la formació del sector agroalimentari i a la vegada també posa de manifest l’augment de l’interès dels joves per desenvolupar la seva vida professional en aquest sector.

 

Novetats del curs 2015-2016

 

Un aspecte molt destacat del curs 2015-2016 és que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació opta per impulsar la formació més orientada a les necessitats de les empreses. Per això i davant la necessitat de personal qualificat que té la indústria agroalimentària, que és la primera indústria de Catalunya, s’inicia a l’Escola Agrària de l’Empordà un cicle superior de processos i qualitat en la indústria agroalimentària en modalitat dual.

El DARP també ofereix un cicle nou per al curs 2015-2016 adreçat al sector agrari. Un grau superior de paisatgisme i medi rural amb una adaptació curricular per introduir-hi la ramaderia productiva.

També s’ha consolidat el cicle superior de ramaderia i assistència en sanitat animal en modalitat dual que es va iniciar l’any passat i que ha tingut amb una molt forat demanda d’alumnes d’arreu de tot l’Estat espanyol. Concretament, 3 de cada 4 demandes no es van poder atendre i el més important és que ha tingut molt bona acollida a les empreses del sector.

Un altre fet destacable és l’increment de joves del món urbà o bé de joves del món rural que no tenen tradició agrària que s’han matriculat al cicle de formació professional de grau mitjà de producció agropecuària que es fa a l’EA agrària de Tàrrega i que està organitzat per les necessitats de flexibilitat que necessiten aquest col·lectiu.

 

Grau d’ocupació de les escoles

 

Respecte de les places ofertes a les escoles als diferents cicles formatius, hi ha un grau d’ocupació del 95,13%. És una ocupació lleugerament superior als anys anteriors, que, si tenim en compte l’increment en formació contínua o altres activitats de l’escola, fan que més de 8.000 professionals o futurs professionals es formaran a les escoles agràries el proper any.

 

Qualitat i millora contínua

 

Un aspecte clau en la formació que s’ofereix a les escoles agràries és que aquesta sigui de la màxima qualitat i per aquest motiu el Servei de Formació Agrària (serveis centrals) va obtenir la certificació ISO 9001-2008 el mes de juliol de l’any 2010. En aquests moments 12 escoles també estan certificades i les dues restants ho faran el proper any.