ALIMENTACIÓ | 21/09/2015  ACSA

Es modifica la norma de qualitat dels formatges i formatges fosos

Aquesta norma suprimeix les denominacions facultatives segons el contingut de greix, a fi que els operadors puguin efectuar declaracions nutricionals d'una manera clara per al consumidor. A més, s'autoritza l'ús de caseïnats i altres productes derivats de la llet com a ingredients.

Es publica el Reial decret 818/2015, d’11 de setembre, pel qual es modifiquen els annexos I i II del Reial decret 1113/2006, de 29 de setembre, pel qual s’aproven les normes de qualitat per a formatges i formatges fosos, i pel qual es modifica la disposició transitòria segona del Reial decret 4/2014, de 10 de gener, pel qual s’aprova la norma de qualitat per a la carn, el pernil, la paleta i la canya de llom ibèric.

Aquesta norma suprimeix les denominacions facultatives segons el contingut de matèria grassa, a fi que els operadors puguin efectuar declaracions nutricionals sobre el contingut o l’absència de greix d’una manera clara per al consumidor. A més, s’autoritza l’ús de caseïnats i altres productes derivats de la llet com ingredients en l’elaboració de formatges.

Finalment, preveu que l’etiquetatge dels formatges que es comercialitzin en peces senceres amb l’etiqueta adherida directament sobre l’escorça i sense recobrir per un envàs, durà la informació obligatòria per als formatges envasats, llevat de la menció de la informació nutricional obligatòria, sense perjudici de les obligacions derivades del Reglament(CE) 1924/2006 sobre declaracions nutricionals y de propietats saludables.