GRUPS OPERATIUS | 16/11/2021  Ruralcat

Projectes pilot innovadors dedicats al sector agrícola duts a terme pels Grups Operatius de la convocatòria 2016

A la convocatòria de 2016 es van aprovar un total de 34 projectes, dels quals 14 eren de plantejament i redacció de projectes innovadors i 20 de realització de projectes pilot innovadors.

Cultiu de tomàquet

Els Grups Operatius  són agrupacions de diverses persones o entitats amb interessos comuns a l’entorn d’un projecte d’innovació específic i pràctic. Els membres d’un Grup Operatiu es comprometen a treballar junts i activament per resoldre un problema específic o per aprofitar una oportunitat concreta.

Per donar resposta a aquests objectius, el PDR de Catalunya 2014-2022 ha previst diferents mesures i operacions. Entre elles es troba l’operació 16.01.01 Cooperació per a la innovació, dotada amb 28,4 milions d’euros per a tot el període de programació. Aquests ajuts han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, així com  enfortir els lligams entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent l'objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambientals. Així mateix, han de contenir noves activitats i estar enfocats al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos, tecnologies o serveis en els sectors agrícola, alimentari o forestal. Per últim, han de donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a la mesura de cooperació per a la innovació.

A la segona convocatòria, corresponent a l’any 2016 i que ha estat executada entre el 2017 i el 2019, s’han aprovat un total de 34 projectes, dels quals 14 són de plantejament i redacció de projectes innovadors i 20 de realització de projectes pilot innovadors, aquests últims amb un pressupost total de 3.139.202 euros.

Del total de projectes pilot innovadors, tres estan dedicats  al sector agrícola, concretament a les temàtiques de reg, qualitat i sanitat vegetal.

El projecte “Posada a punt i adaptació de la sembra en sec de l'arròs al delta de l'Ebre, liderat pel Sindicat Agrícola de l’Ebre,  ha consistit en la posada a punt i adaptació de la sembra en sec de l’arròs al delta de l’Ebre. Els objectius específics han estat l’optimització i gestió de l’aigua en funció del tipus de sòl (textura i salinitat), varietat de cultiu i maneig i la identificació i avaluació de  limpacte de la sembra en sec sobre la plaga del cargol poma.

D’altra banda, el projecte “Millores tecnològiques en el cultiu i la postcollita del tomàquet de penjar, liderat per la cooperativa Conca de La Tordera, SCCL, ha tingut com a’objectiu principal  aportar millores tecnològiques als productors de tomàquet de Penjar de Catalunya, en relació a l’itinerari tècnic precollita i postcollita, que permetin allargar la fase de producció a la nostra zona, incrementar la qualitat sensorial i disminuir l’impacte ambiental dels sistemes de cultiu.

I per últim, elProjecte pilot innovador per la lluita contra la mosca de l'olivera, liderat per Agrícola del Camp i Secció de Crèdit Santa Bàrbara, SCCL, ha implementat estratègies de control de la mosca de la olivera,  principal plaga clau de les oliveres, combinant diferents mètodes de control alternatius als tractaments aeris. La intenció ha estat permetre l’obtenció d’oli d’oliva d’alta qualitat, minimitzant l’impacte mediambiental i incrementant la competitivitat del sector oleícola català. 

Tots ells són projectes cofinançats a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la Innovació) del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022

Font: RuralCat