AJUTS | 17/11/2021  Ruralcat

Es convoquen els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2022 per 4 milions d’euros

Els ajuts tenen per finalitat fomentar una pesca i aqüicultura sostenible des del punt de vista mediambiental i de fomentar la comercialització i la transformació dels productes.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14 de febrer de 2022

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat per a l'any 2022 els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca destinats al sector pesquer i aqüícola català, inclosa la comercialització i transformació.

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 4 milions d’euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca, d'acord amb el Reglament FEMP, i el Programa operatiu d'intervenció comunitària del FEMP per al període 2014-2020. Aquest import es pot ampliar en 3.000.000 d'euros més, amb un total de 7.000.000 d'euros.

Concretament, es convoquen les mesures per assolir les prioritats 1: fomentar una pesca sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement;  2: fomentar una aqüicultura sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement i 5: fomentar la comercialització i la transformació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14 de febrer de 2022.

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC

Informació relacionada