MÓN RURAL | 22/09/2015  DARP/RuralCat

El DARP aposta per la inserció laboral dels joves al món agrari

Amb la posada en marxa del nou PDR 2015-2020 es preveu aprovar 775 projectes d'incorporació de joves a l'agricultura, els quals suposen un import total d'ajut de més de 22 milions d'euros.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) donarà suport a 775 joves emprenedors catalans que es volen instal·lar en una explotació agrària. L’import total que es preveu atorgar supera els 22 milions d’euros en forma de subvenció directa.

Aquestes dades evidencien el dinamisme del sector, ja que representen el major nombre d’expedients de joves agricultors aprovats en una convocatòria del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) des de l’any 2001, i duplica el volum d’ajut aprovats en la majoria de convocatòries.

Enguany la convocatòria ofereix també importants novetats en les condicions per a accedir als ajuts i els imports de subvenció. Aquesta adaptació a les necessitats dels emprenedors agraris, la flexibilització dels requisits i les limitacions de la convocatòria anterior, ha motivat el gran volum de sol·licituds d’ajut en la primera convocatòria del nou PDR.

L’ajut per a la incorporació de joves agricultors és un instrument cabdal per al relleu generacional i la modernització del sector agrari, reflectint-se així en l’estratègia del PDR de Catalunya 2014-2020. Prioritzant aquesta línia d’ajuts, el Govern de la Generalitat fa una aposta molt forta per tal de facilitar la inserció laboral dels joves i les joves al món agrari.

L’ajut per la primera instal·lació de joves agricultors per al 2015 s’emmarca en l’Ordre AAR/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aprova les bases reguladores dels ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE), i es convoca els corresponents a l’any 2015. Els ajuts del CGE s’emmarquen en el PDR 2014-2020 (PDR), i tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

A nivell territorial, els ajuts que es preveu concedir es distribueixen de la següent manera:

  • Barcelona: 64 expedients
  • Catalunya Central: 100 expedients
  • Girona: 79 expedients
  • Lleida: 344 expedients
  • Tarragona: 77 expedients
  • Terres de l’Ebre: 111 expedients

Per als beneficiaris d’aquest ajut, així com els ajuts d’inversions en el marc del Contracte Global d’Explotació (CGE), el DARP i l’ICF han signat un conveni de préstecs preferents per tal de fomentar l'accés al crèdit. A partir d’aquest acte, ja es poden adherir al conveni les principals entitats financeres, que podrien comercialitzar préstecs per valor aproximat d’uns 60 milions d’euros amb unes condicions preferents, facilitant la instal·lació de joves agricultors/res i/o l’execució de les inversions a les persones beneficiàries dels ajuts.

La gran novetat d’enguany és que aquest conveni s’obre també als ajuts per a la mitigació del canvi climàtic en les explotacions agràries i per a la diversificació agrària, i que en el cas de joves, es pot finançar fins al 100% de la prima d’instal·lació, i quan es tracta d’ajuts a inversions el 100% de la inversió.

Per a complimentar aquest suport als joves, aquest any s’activa un nou ajut al primer pilar de la PAC per tal de reforçar el relleu generacional del sector, de forma que els joves que compleixin certs requisits puguin percebre un ajut complementari al pagament bàsic. A més, els joves que ho sol·licitin percebran, de forma prioritària, drets de pagament bàsic de la reserva estatal.

L’ajut complementari suposa un increment del 25% del valor mig dels drets de pagament bàsic que activi el jove agricultor, amb un màxim de 90 drets. Aquest ajut es concedirà durant 5 anys com a màxim a partir de l’any de la incorporació del jove. Mitjançant la DUN 2015, aquest ajut complementari ha estat sol·licitat per 1.910 joves agricultors.

Pel que fa a l’assignació de drets de la reserva estatal, els joves que hi tinguin dret percebran una assignació de drets de pagament bàsic igual al nombre de hectàrees admissibles determinades de les que disposin. El valor d’aquests drets assignats per la reserva es correspondrà al valor mig regional dels drets en l’any de l’assignació. Mitjançant la DUN 2015, 858 joves agricultors han sol·licitat l’assignació de drets de la reserva estatal.