FORESTAL | 23/09/2015  DARP/RuralCat

El Govern promou la gestió forestal sostenible i l'aprofitament energètic de la biomassa forestal

El Govern ha aprovat, a instàncies del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'Acord de Govern per a la instal·lació de calderes de biomassa en edificis públics que seran alimentades amb fusta de proximitat.

Caldera de biomassa. Font: DARP

Caldera de biomassa. Font: DARP

Aquest acord de govern pretén mobilitzar recursos econòmics privats per la producció d’energia tèrmica en base a la biomassa forestal de proximitat (procedent de la gestió sostenible realitzada als boscos públics), la instal·lació de calderes de biomassa i l’estalvi i eficiència energètica, en edificis de la Generalitat . El conjunt d’aportacions dels diferents departaments per al pagament d’aquestes actuacions provindrà de l’estalvi en la factura energètica actual i no suposarà cap increment en el pressupost global dels departaments concernits.

En total són uns 15 milions d’euros d’inversió, que inclou la instal·lació de les calderes, el seu manteniment, l’aplicació de mesures d’eficiència energètica i el subministrament de la biomassa procedents dels boscos públics, per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

Així, el Pla de Calderes, que impulsa el DARP comportarà la instal·lació de 26 calderes de biomassa en edificacions de la pròpia Generalitat de Catalunya (de diversos Departaments: Interior, Salut, Benestar Social, Ensenyament i Agricultura) ubicats als municipis de Puigcerdà, La Seu d’Urgell, Ripoll, Gandesa, Sort, Pont de Suert, Tremp, Campdevànol, Vic i Móra d’Ebre (centres de bombers i mossos; IES; CAP’s, Hospitals, Casals de gent Gran, oficines comarcals d’Agricultura i Escoles Agràries).

L’objectiu del Pla es promoure la gestió forestal sostenible i l’aprofitament energètic de la biomassa forestal, i alhora reduir el risc d’incendis i la petjada ecològica generant llocs de treball estables al territori, i s’inscriu en les polítiques que impulsa el Govern a través del Pla general de Política forestal i el Pla de l’Energia i el canvi climàtic.

Es tracta d’un projecte important per consolidar l’establiment del concepte de bioeconomia i l’estratègia de biomassa promoguda pel govern al sector forestal i al mon rural. La Generalitat promou un projecte que permet: estalvi econòmic, millora ambiental (millora dels boscos, prevenció d’incendis + més disminuir emissions CO2 a l’atmosfera per mitigar el canvi climàtic) i creació de llocs de treball estables en l’àmbit rural, en concret:

  • Estalvi econòmic d'un 3% en el primer any en les despeses de compra de combustible i manteniment de cada departament, estalvi que alhora s’augmentarà amb l’estalvi energètic dels edificis fins a un 15% de mitja en el període de 15 anys.
  • Generació de 150 llocs de treball estables en el territori, la qual cosa proporciona riquesa local i redistribució territorial . Aquests llocs de treball estan considerats en tota la cadena de la gestió i aprofitament de la biomassa, planificació, seguiment, treballs al bosc, transport fusta, transformació estella, distribució, instal·lació de calderes, manteniments i actuacions complementàries.
  • Gestió forestal de 1.200 hectàrees/anuals, el que permet tenir boscos millor preparats per a suportar els riscos naturals (incendis, ventades, nevades, etcètera) i afavoreix la seva multifuncionalitat.
  • Millora ambiental, amb estalvi anual de 2.079.064,34 kg de CO2.
  • Compliment dels mandats de Govern en relació al Pla de política forestal, l’Estratègia per a promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020), i el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya.