SANITAT VEGETAL | 25/09/2015  DARP/RuralCat

Guia per a l'assessorament en gestió integrada de plagues a Catalunya

Qui ha de tenir assessor en Gestió Integrada de Plagues (GIP)? Qui és assessor, què fa i quina documentació necessita? Quin paper hi juguen el titular de l'explotació i l'Administració? Aquest document pretén esclarir aquestes i altres possibles dubtes sobre l'assessorament en la GIP.

Imatge de la coberta de la Guia per a l'assessorament en gestió integrada de plagues a Catalunya

Imatge de la coberta de la Guia per a l'assessorament en gestió integrada de plagues a Catalunya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat la Guia per a l’assessorament en Gestió Integrada de Plagues a Catalunya en l’àmbit de la producció agrària professional.

La Directiva 2009/128/CE, per la qual s’estableix el marc d’actuació de la UE per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, disposa l’obligació dels Estats membres d’adoptar les mesures necessàries per fomentar la gestió integrada de plagues amb un baix consum de plaguicides, així com per garantir que els usuaris professionals disposin d’assessorament sobre la gestió integrada de plagues. La norma també indica que des de l’1 de gener de 2014, tots els agricultors han d’aplicar els principis generals de la gestió integrada de plagues en les seves explotacions.

Els assessors en Gestió Integrada de Plagues són persones tècniques reconegudes pel DARP, d’acord amb els requeriments formatius universitaris o de formació professional de grau superior que indica la normativa. L’assessorament que realitzen no consisteix solament en emplenar la documentació que estableix la normativa, sinó que implica un coneixement en profunditat de l’explotació i els cultius i estableix una relació continuada entre l’assessor i l’agricultor per tal d’aconseguir els objectius que persegueix la gestió integrada en l’aplicació de les millors estratègies de lluita contra les plagues, malalties i males herbes dels cultius.

És de gran importància fer una gestió integrada de plagues, doncs aquesta consisteix en la realització d’un examen acurat de tots els mètodes de protecció vegetal disponibles i la posterior integració de mesures adequades per evitar el desenvolupament de poblacions d’organismes nocius. D’aquesta manera, el sector és capaç de mantenir l’ús de productes fitosanitaris i altres formes d’intervenció en uns nivells econòmic i ecològicament justificats i que redueixin o minimitzin els riscos per a la salut humana i el medi ambient. A la vegada, cal destacar també que la GIP promou els mecanismes naturals de control de plagues.

Amb aquesta Guia, pretén oferir a tots els assessors en GIP una eina útil per a assessorar correctament a les explotacions de Catalunya. La Guia s’estructura d’una forma molt senzilla i pràctica en 4 apartats:

- Qui és assessor en Gestió Integrada de Plagues (GIP)
- Qui ha de tenir assessor en GIP
- Quina és la documentació d’assessorament en GIP, amb especial èmfasi a l’avaluació del risc mediambiental
- Quin és el paper que juga cadascuna de les parts: el titular d’explotació, l’assessor i l’Administració?