FRUITA | 25/09/2015  Poma de Girona

Pomes més petites, però més dolces

Es preveu que la producció de poma a la província de Girona es situï prop de les 90.000 tones (una producció similar a la del 2014), de les quals 72.000 tones seran per la IGP Poma de Girona. El fruits seran més petits, més dolços i amb més coloració, obtenint així una bona qualitat organolèptica.

poma de Girona

Ja s’ha presentat a Mas Badia la previsió de collita de la campanya de poma de Girona del 2015, que es va iniciar fa unes setmanes amb la collita de la varietat Gala. Han presentat les previsions de collita i les novetats de la campanya: el director dels Serveis Territorials del DARP a Girona, Vicenç Estanyol, el president de la IGP Poma de Girona, Venanci Grau, i el director de l’estació experimental IRTA-Mas Badia, Josep Mª Pagès.

Tal i com ha explicat Vicenç Estanyol, per aquesta campanya 2015 es preveu que la producció de poma a la província de Girona es situï prop de les 90.000 tones (una producció similar a la del 2014), de les quals 72.000 tones serà la producció dels fructicultors agrupats per la IGP Poma de Girona. També ha destacat que la poma de Girona és un referent en el sector agroalimentari de les comarques gironines, així com també que les millores que s’estan fent en tot l’àmbit productiu de la IGP Poma de Girona són fruit de la innovació i de la tradició dels fructicultors.

Per altra banda, Venanci Grau ha completat les dades de previsions de collita comentant que la producció de la campanya 2015 serà normal-bona en quant a volum, ja que la falta d’insolació durant la primavera va afectar al quallat, i juntament amb les calors del mes de juliol, ha causat que la mida dels fruits sigui més petita. En contraposició, el clima de l’agost ha ajudat a tenir unes pomes més dolces i amb més coloració, obtenint així una bona qualitat organolèptica. El president de la IGP Poma de Girona ha matisat que tenir calibres mitjans és favorable per a l’exportació (que actualment és d’un 30% de la producció), ja que hi ha molts països on es demanda una poma més petita.

Com a novetats de la campanya 2015 de poma de Girona, Josep Mª Pagès ha destacat tres innovacions. En primer lloc, l’aplicació del sistema Giroreg, que consisteix en col·locar sondes a les plantacions de pomeres per captar les dades necessàries i poder fer, aplicant uns determinats paràmetres, recomanacions de reg eficients. Amb aquest procediment s’aconsegueix un estalvi d’aigua d’un 36%. En segon lloc ha destacat l’aplicació del procediment Fruit.Net, que minimitza l’ús de productes fitosanitaris i els residus a un nivell molt per sota del màxim autoritzat. I per últim, ha explicat com a través de la nova tecnologia d’Atmosfera Dinàmica que s’aplica a les cambres de fred es pot aconseguir conservar les pomes controlant la respiració del fruit, sense necessitat d’aplicar cap procediment químic.

Venanci Grau, ha destacat que els productors de la IGP Poma de Girona destinen molts esforços a aconseguir i aplicar innovacions d’aquest tipus, orientades a sostenibilitat i millora del producte final. Ha explicat que aquests procediments innovadors tenen més risc i més cost, però que això és possible gràcies al bon equip tècnic i a uns productors preocupats pel medi i pel consumidor.