FERTILITZACIÓ | 29/09/2015  RuralCat

Full informatiu núm. 10 del Pla per a la millora de la fertilització agrària a les Terres de ponent

Ja pots consultar, a l'Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes, el Full informatiu número 10 del Pla per a la millora de la fertilització agrària a les Terres de ponent, aquesta vegada dedicat al purí de porcí.

Purí a una explotació ramadera. Font: DARP

Purí a una explotació ramadera. Font: DARP

Aquest full informatiu pretén aclarir alguns dubtes sobre el cost i la rendibilitat de l’aplicació de purí porcí en comparació amb l’ús d’adobs minerals.

Comença fent una estimació econòmica d’una cisterna de purí per diferents sistemes productius. També ens mostra una taula on es detallen les unitats fertilitzants que s’aporten amb una cisterna de 20 m3. Finalment, dona uns exemples del cost que tindrien diferents estratègies de fertilització en cultius d’ordi, blat i panís,

Et recordem que l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes reuneix en el seu espai web tota la informació relacionada amb la gestió de les dejeccions ramaderes i l’aplicació agrícola dels fertilitzants orgànics i minerals. S’estructura en tres àrees: GRANJA per a tots aquells temes relacionats amb les explotacions ramaderes, CAMP per a aquells vinculats amb la fertilització dels cultius i OFICINA que ofereix serveis administratius i normatius.

L’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes és una de les oficines virtuals del portal RuralCat, on també hi trobaràs: Sanitat vegetal, el Pla Estratègic de Recerca, innovació I Transferència agroalimentària de Catalunya, l’Oficina del Regant, Fruit.Net, Assessorament i Suport a la Indústria Agroalimentària.