RURALCAT | 24/11/2021  Ruralcat

RuralCat estrena el nou apartat de Taules Sectorials Agràries

Les Taules Sectorials Agràries (TSA) constitueixen l’òrgan principal d’interlocució entre el DACC i els diferents sectors agrícoles i ramaders de Catalunya.

Portada de l'apartat de Taules Sectorials Agràries

El portal RuralCat acaba d’estrenar lel nou apartat de les Taules Sectorials Agràries, que recull tota la informació i novetats sobre aquests òrgans de consulta del sector agrari de Catalunya.

Des de la pàgina principal es pot accedir a la informació tractada en les darreres reunions de cadascuna de les Taules Sectorials corresponents als àmbits següents: arròs, aviram i ous, cereals i herbacis, cítrics, conill, flor i planta ornamental, fruita, fruita seca, horta, llet, mel, oli d’oliva, oví i cabrum, PAE, porcí, vacum de carn i vinya i vi, així com a les actes on figuren els acords, peticions i compromisos adquirits en dites reunions.

A l'apartat també es poden trobar les últimes novetats relacionades amb aquests sectors, com notícies, agenda de jornades i l’actualitat destacada.  A més, es pot accedir a la normativa que regula les TSA.

Les Taules Sectorials tenen per funcions principals, actuar com a òrgans estables de consulta i debat entre el sector i l’Administració; analitzar, valorar i proposar solucions als problemes estructurals i de conjuntura del sector; impulsar l’establiment d’acords interprofessionals que potenciïn la coordinació i la col·laboració entre els diferents estaments del sector de la cadena agroalimentària amb la finalitat d’obtenir productes de qualitat superior i més competitius; i organitzar, promoure i donar suport a les iniciatives del sector destinades a reforçar les seves actuacions per assolir la pròpia vertebració econòmica i social i fomentar-ne l’activitat econòmica.

Per part del sector, cadascuna de les TSA està constituïda per representants de les principals entitats de l'àmbit de la producció, del món cooperatiu i de la indústria de la transformació i de la comercialització.

Font: RuralCat

Informació relacionada