| 12/10/2002  Ruralcat

L¿Estat espanyol és el segon productor de carn de porcí d¿Europa

La producció de porcí de l'Estat espanyol és la segona d'Europa, seguida de prop per Alemanya. En el primer cas arriba al 17 per cent i, en el segon, es manté en el 23 per cent del total del continent.

RuralCat L¿Estat espanyol és el segon productor de porcí d¿Europa just després d¿Alemanya. L¿any 2001 la producció va sumar 3.020 milers de tones, el 17 per cent de la Comunitat Europea. Alemanya tenia el 23 per cent del total amb 4.062 milers de tones. La xifra de caps de bestiar porcí era de 23,472 milions d¿animals, el 19,3 per cent del total. Alemanya tenia 25.814 milions d¿animals i el 21,2 per cent. A l¿Estat espanyol la producció supera de molt el consum, que se situa en els 68,86 quilos per càpita. En concret, l¿any passat es van exportar 419.000 milers de tones de carn de porc, 19.000 més que el 2000. El destí preferent va ser la Unió Europea, on van anar a parar 369.017 milers de tones, mentre que als països tercers hi van anar 50.812 milers de tones, d¿acord amb les dades de la Secretaria General de porcino, avicultura y otras producciones ganaderas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pel que fa a les importacions van sumar 133.560 milers de tones, de les quals 125.021 procedien de la Unió Europea i la resta de tercers països. La tendència és que mentre les importacions van baixar un 9,80 per cent, les exportacions van créixer un 4,5 per cent. Una dada significativa és el destí de les exportacions procedents de l¿Estat espanyol. El 2001 el principal client va ser la Federació Russa, on van anar 27.002 tones, el 54,8 per cent de les vendes realitzades fora de l¿àmbit de la UE. Pel que fa a Catalunya, l¿agost de l¿any 2001 hi havia 5,955 milions de porcs, dels que 572 mil eren truges reproductores, 2.464.000 milions de porcs d¿engreix de més de 50 quilos i la resta garrins que no arribaven a 50 quilos. Respecte al total estatal, en truges la xifra representa el 21 per cent, els porcs d¿engreix el 30 per cent, segons les dades bàsiques de l¿agricultura, la ramaderia i la pesca de Catalunya. En total, hi ha més de 10.000 granges que a Catalunya es dediquen al porcí, que representa el 36 per cent de tota la facturació del sector agrari i ramader del Principat. La producció tant catalana com espanyola supera de llarg la demanda interna. En aquest sentit, a nivell estatal es calcula que la producció de porcí supera un 11,1 per cent el llindar d¿autoabastiment. Pel que fa als destins de les exportacions dins de la UE, els principals són, per volum de facturació: Portugal, amb 22.314 milions de pessetes. França, amb 18.618 milions de pessetes. Alemanya, amb 9.912 milions de pessetes. Itàlia, amb 8.979 milions de pessetes. Països Baixos, amb 1.215 milions de pessetes. No obstant, el comerç interior dins la Unió Europea és ja un fet. Això implica que s¿ha creat un mercat especialitat. Així, l¿Estat espanyol, i més concretament Catalunya és un punt important d¿engreix d¿animals que són exportats vius a altres indrets d¿Europa. Segons les dades d¿Expoaviga, saló especialitzat en ramaderia, els principals destins de les exportacions d¿animals vius són: Països Baixos, amb 8.055 milions de pessetes. França, amb 4.909 milions de pessetes. Alemanya, amb 4.469 milions de pessetes. Hongria, amb 3.437 milions de pessetes. Dinamarca, amb 2.380 milions de pessetes. Aquest comerç especialitzat suposa no sols un moviment econòmic important sinó també implicacions en àrees com el medi ambient.
El més llegit

S’amplien els terminis de presentació de la sol·licitud única i els ajuts associats al contracte global d’explotació fins el 31 de maig

El projecte LIFE AGRICLOSE es suma a la Setmana Internacional del Compost (ICAW)

El DARP actualitza els principals indicadors del sector agrícola de la campanya 2020