| 12/10/2002  Ruralcat

El nombre de caps de porcí a Catalunya torna a acostar-se als 6 milions

La xifra de caps de bestiar porcí a Catalunya, després d'una lleugera disminució experimentada durant les darreres temporades per problemes sanitaris i de mercat, torna a acostar-se a la barrera dels 6 milions.

Dos garrins

RuralCat La producció porcina és la base del sector agroalimentari de Catalunya. En total hi ha més de 10.000 explotacions, amb un cens que s¿apropa als 6 milions de caps de bestiar. Aquests animals permeten aportar al mercat uns 11 milions d¿animals de sacrifici, cosa que suposa unes 906.000 tones de carn, segons les dades del DARP. En dades de l¿any 2000, el sector porcí representa a Catalunya el 32,37 per cent del total de les produccions agràries, ramaderes i forestals del país. L¿estructura productiva es basa en l¿engreix, però els darrers anys s¿ha incrementat el pes de les explotacions de truges reproductores. Així, a finals del 2000 hi havia a Catalunya 578.000 truges reproductores, el 23 per cent del conjunt estatal. Els porcs d¿engreix de més de 50 quilos eren 2,621 milions, equivalents al 29 per cent dels de l¿Estat espanyol. Els garrins de fins a 50 quilos eren 2,674 milions, un 25 per cent del total espanyol. El conjunt del sector ramader català, del que el porcí és l¿element més important, suposa unes exportacions valorades en 420 milions d¿euros, segons les dades del comerç exterior de Catalunya del 1999 , corresponents a unes vendes exteriors de 261,93 milers de tones. Les importacions en aquest capítol sumen 53,20 milers de tones i el seu valor en euros de 123,03, cosa que suposa una taxa de cobertura de les exportacions respecte a les importacions del 341 per cent. Altra cosa és que la cobertura de les exportacions respecte de les importacions en animals vius sigui només del 50,86 per cent, a causa, sobretot de l¿entrada de garrins d¿engreix procedents de diversos indrets d¿Europa, especialment Holanda. El porcí esdevé el principal subsector agrari de Catalunya, però no només en la producció primària. Les indústries que hi tenen connexió són també molt importants. La producció de pinsos, la indústria transformadora i les empreses subministradores de béns i serveis converteixen el sector porcí en una activitat de les més importants per al país.
El més llegit

S’amplien els terminis de presentació de la sol·licitud única i els ajuts associats al contracte global d’explotació fins el 31 de maig

El projecte LIFE AGRICLOSE es suma a la Setmana Internacional del Compost (ICAW)

El DARP actualitza els principals indicadors del sector agrícola de la campanya 2020