| 12/10/2002  Ruralcat

Es publica l¿informe sobre l'estat de l¿agricultura a la Unió Europea l¿any 2001

La Comissió Europea ha publicat a principis del mes d¿abril un extens informe sobre la situació de l¿agricultura a la Unió Europea el 2001. El treball se centra en els principals tipus de produccions i els analitza en profunditat. L'annex global recull les estadístiques més importants d'una àmplia sèrie de temes agrícoles.

La Comissió Europea ha publicat a principis del mes d¿abril un extens informe sobre la situació de l¿agricultura a la Unió Europea el 2001. El treball se centra en els principals tipus de produccions i els analitza en profunditat. L'annex global recull les estadístiques més importants d'una àmplia sèrie de temes agrícoles. "La situació de l'agricultura a la Unió Europea: l'informe de 2001" es divideix en dos grans parts. La primera presenta la situació de l'agricultura i les activitats realitzades durant l¿any objecte d¿estudi. L'anàlisi anual facilita l'oportunitat de comparar les polítiques i les tendències. A més, se centra en els principals tipus de productes i els estudia amb deteniment. A continuació es debat la situació econòmica, les tendències dels principals mercats, les qüestions que afecten al desenvolupament rural, el finançament de la política agrícola comú (PAC) i les relacions comercials externes. La segona part de l'informe facilita les estadístiques principals sobre una àmplia sèrie de qüestions agrícoles en la Unió Europea i ofereix, mitjançant una presentació ara normalitzada, l'actualització dels quadres elaborats per als informes anteriors. Entre aquests figura la informació econòmica sobre el creixement i sobre els mercats, obtinguda gràcies a la informació recopilada en els diversos Estats membres.
El més llegit

Publicada la fitxa tècnica “Desherbatge mecànic dels cereals d’hivern amb la grada de pues flexibles”

L’Oficina de l’Agricultura de Precisió es renova amb un disseny més visual i nous continguts

Les dones representen el 40% de l’ocupació al sector agroalimentari català