| 12/10/2002  Ruralcat

Es publica l¿informe sobre l'estat de l¿agricultura a la Unió Europea l¿any 2001

La Comissió Europea ha publicat a principis del mes d¿abril un extens informe sobre la situació de l¿agricultura a la Unió Europea el 2001. El treball se centra en els principals tipus de produccions i els analitza en profunditat. L'annex global recull les estadístiques més importants d'una àmplia sèrie de temes agrícoles.

La Comissió Europea ha publicat a principis del mes d¿abril un extens informe sobre la situació de l¿agricultura a la Unió Europea el 2001. El treball se centra en els principals tipus de produccions i els analitza en profunditat. L'annex global recull les estadístiques més importants d'una àmplia sèrie de temes agrícoles. "La situació de l'agricultura a la Unió Europea: l'informe de 2001" es divideix en dos grans parts. La primera presenta la situació de l'agricultura i les activitats realitzades durant l¿any objecte d¿estudi. L'anàlisi anual facilita l'oportunitat de comparar les polítiques i les tendències. A més, se centra en els principals tipus de productes i els estudia amb deteniment. A continuació es debat la situació econòmica, les tendències dels principals mercats, les qüestions que afecten al desenvolupament rural, el finançament de la política agrícola comú (PAC) i les relacions comercials externes. La segona part de l'informe facilita les estadístiques principals sobre una àmplia sèrie de qüestions agrícoles en la Unió Europea i ofereix, mitjançant una presentació ara normalitzada, l'actualització dels quadres elaborats per als informes anteriors. Entre aquests figura la informació econòmica sobre el creixement i sobre els mercats, obtinguda gràcies a la informació recopilada en els diversos Estats membres.
El més llegit

S’amplien els terminis de presentació de la sol·licitud única i els ajuts associats al contracte global d’explotació fins el 31 de maig

El projecte LIFE AGRICLOSE es suma a la Setmana Internacional del Compost (ICAW)

El DARP actualitza els principals indicadors del sector agrícola de la campanya 2020