| 12/10/2002  Ruralcat

El Pla d¿Ordenació del sector porcí a Catalunya comença a caminar

El sector porcí a Catalunya iniciarà el debat sobre el seu futur a partir de les premises fixades pel pla d'ordenació. Així es pretén buscar solucions a problemes com la feblesa econòmica d'alguns àmbits o a aspectes sanitaris.

RuralCat El creixement experimentat per les explotacions catalanes ha donat lloc a una nova realitat, tant en els món econòmic com mediambiental. El desenvolupament experimentat per aquest sector ha fet que quedessin al descobert alguns punts febles que podrien afectar al futur d¿aquest important sector econòmic. Els punts de risc afecten a aspectes sanitaris, atesa la dependència de la producció catalana de factors externs. Però també tenen a veure amb una correcta gestió de dejeccions i residus. Des del punt de vista mediambiental, el creixement de les explotacions i la seva concentració en àrees molt concretes del país ha fet que es converteixi en un factor a corregir. En aquest sentit, l¿Administració aposta per regular el creixement del sector per preservar els recursos naturals i protegir el medi ambient. El Pla d¿Ordenació del sector Porcí a Catalunya és un compromís per racionalitzar, optimitzar i planificar aquesta activitat productiva. Es tracta d¿un compromís adquirit fa temps pel conseller, Josep Grau. L¿objectiu del pla és evitar les conseqüències negatives que podria tenir en un sector sense una organització sòlida una situació de risc. El pla s¿ha elaborat d¿acord amb la Universitat i va ser aprovat el 8 d¿octubre del 2001 pel govern de la Generalitat. Per elaborar el pla s¿han considerat les propostes i informes de 14 associacions i 63 professionals entrevistats, tots del sector de la producció porcina. En la primera fase s¿ha arribat a alguns punts de diagnòstic. · El sistema de producció de carn de porcí és fonamental per en l¿àmbit alimentari català. · Existeix falta d¿informació sobre la realitat del sistema, especialment del sector primari. · El sistema mostra un alt grau de vulnerabilitat, amb moltes debilitats, amenaces i poca fortalesa. · El sistema català produeix molts excedents, per sobre del 250% · La competència en els àmbits europeu i mundial és molt alta, i ho serà més. · Falta definir un model propi que permeti establir una estratègia global que ha de superar la falta d¿organització i les decisions inconnexes dels operadors. Per tant, el pla director ha identificat l¿interès de desenvolupar l¿ordenació de quatre grans àrees que, tot i estar connectades, cal que siguin tractades per separat: · Estructura del sistema (tècnica, financera, social, organitzativa) · Incidència mediambiental · Implicacions sanitàries · Situacions i reptes comercials (competidors, qualitat, distribució i consumidors) El desenvolupament del pla d¿ordenació es planteja a partir de la creació d¿un equip tècnic i administratiu en el Centre d¿Estudis Porcins de Torrelameu, que es complementarà amb les consultes a especialistes escollits entre els més prestigiosos del sector. En aquest sentit es preveu utilitzar fòrums d¿Internet per augmentar la capacitat de participació social. Els treballs es realitzaran durant el 2003, amb la màxima urgència però amb la serenitat que el pla imposa, per la seva transcendència.
El més llegit

S’amplien els terminis de presentació de la sol·licitud única i els ajuts associats al contracte global d’explotació fins el 31 de maig

El projecte LIFE AGRICLOSE es suma a la Setmana Internacional del Compost (ICAW)

El DARP actualitza els principals indicadors del sector agrícola de la campanya 2020