RURALCAT | 29/11/2021  Ruralcat

RuralCat actualitza tota la informació sobre el programa Fruit.Net en un únic espai

L’espai reuneix tota la informació relacionada amb el programa per a l’optimització de l’ús de fitosanitaris i minimització de residus en la producció de fruita.

Des de Fruit.Net es treballa per millorar el control de les plagues i malalties al llarg de la cadena de producció

El programa Fruit.Net va ser creat fa 10 anys per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Afrucat i l’IRTA com a conseqüència de la conscienciació social i de la legislació cada cop més exigent en relació a l’ús dels productes fitosanitaris i la presència de residus a la fruita. Durant aquest temps s’han fet avenços importants en relació a la protecció vegetal sostenible de fruita. Tanmateix, fets tan evidents com el canvi climàtic i les plagues emergents fan que els reptes siguin, actualment, encara més exigents.

Des de Fruit.Net es treballa per millorar el control de les plagues i malalties al llarg de la cadena de producció, utilitzant totes les eines disponibles per aconseguir una agricultura el màxim sostenible possible. El programa, que compta amb la participació i col·laboració de diverses empreses del sector fructícola català, inclou els cultius de la Poma, Pera, Préssec i Cítrics, i s’organitza mitjançant un Comitè Directiu i un Comitè Tècnic per a cada cultiu.

Per tal de facilitar la cerca d’informació sobre cadascun dels àmbits temàtics del programa, s’ha actualitzat i redissenyat l’espai virtual Fruit.Net, accessible des de RuralCat.

El Fruit.Net treballa en base a tres pilars bàsics: pla de recerca aplicada per estudiar el control de plagues i malalties prioritàries per al sector productor,
validació de les estratègies Fruit.Net en finques comercials on s’hi incorporen tots els avenços disponibles i pla de transferència al sector per tal que els resultats obtinguts es divulguin de forma continuada al sector interessat. En aquest sentit, des de l’apartat virtual es pot accedir a les fitxes tècniques, Dossiers Tècnics, articles i pòsters publicats per a cadascun dels cultius, així com consultar la documentació dels seus Comitès Tècnics. A més, es pot accedir fàcilment a totes les notícies, vídeos, jornades tècniques i formació relacionada amb la fructicultura.

Amb aquest espai en línia, d’accés obert i gratuït, s’integren tots els recursos disponibles del treball conjunt de tots els agents implicats en la producció de fruita a Catalunya i s’ofereix al sector informació d’interès per optimitzar i fer un ús sostenible de productes fitosanitaris, minimitzar la presència de residus a la fruita, desenvolupar noves estratègies de control per oferir alternatives a la manca de productes fitosanitaris autoritzats i facilitar la venda de la fruita als mercats més exigents.

Font: RuralCat