ESTADÍSTIQUES | 03/12/2021  Ruralcat

Publicades les dades bàsiques de l’agroalimentació a Catalunya 2020

El DACC ha actualitzat l’informe que resumeix els principals indicadors de referència dels sectors forestal, agrícola, ramader, pesquer i de la indústria agroalimentària.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat les Dades bàsiques de l’agroalimentació a Catalunya 2020, amb les dades majoritàriament referides a l'any 2020.

En primer lloc es presenten les dades dels usos del sòl i la distribució general de la superfície de Catalunya, on el 35% està destinat a bosc dens (1.124. 224 hectàrees), el 26% conreus (828.211 ha), 22% bosquines (711.316 ha), 7% territori urbanitzat i infraestructures (219.333 ha), el 6% altra superfície forestal (211.553 ha) i el 4% sense vegetació (115.560 ha). També es presenta l’evolució temporal dels aprofitaments de fusta i llenya i el valor dels productes forestals generats a Catalunya amb dades de 2019.

A l’apartat dedicat a l’agricultura es mostren les superfícies agrícoles, on els conreus herbacis disposen d’un total de 576.296 ha i els llenyosos de  279.032 ha.

Pel que fa als censos ramaders, l’informe mostra els efectius totals, que sumen 37.083 milers de caps i sacrificis, amb 214.989 milers de caps sacrificats , així com el nombre d’explotacions i capacitats d’estrats.

Quant a les dades de la pesca, es detalla la flota pesquera catalana, que compta amb 726 embarcacions, i les dades de vendes de l’any 2020, amb 20.185 tones capturades que suposen 86.851M€ de vendes.

Pel que fa a la indústria alimentària es mostra el consum i la despesa alimentària a les llars de Catalunya. Al 2020 es van consumir 5.337,31 milions de kg/l amb un valor de 14.194,34 milions d’euros. També es pot veure l’estructura de la indústria per sectors.

Els darrers apartats estan dedicats al comerç exterior dels principals productes agroalimentaris de Catalunya, on es mostra un total de 11.435,0 milions d’euros d’exportacions i  9.715,84 milions d’euros d’importacions, i el resum gràfic de les macromagnituds de l’agricultura catalana de l’any 2020, que va tenir una producció final agrària de 5.144 milions d’euros, de la qual les produccions ramaderes suposen el 64,17%, les agrícoles el 33,35% i altres produccions el 2,48%.

L’últim apartat està dedicat a les dades demogràfiques i agrícoles de Catalunya respecte la Unió Europea.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals. 

Font: DACC