INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 14/12/2021  Ruralcat

El DACC posa en marxa diferents iniciatives per impulsar el sector làctic català

Es crearà l’Institut de la Llet per posar en valor la llet i promoure’n el seu consum, s’habilitarà amb l’Institut Català de Finances una línia de crèdits específica per al sector lleter amb interès íntegrament bonificat per finançar les seves necessitats de circulant i s’impulsarà un índex de referència relatiu als costos de producció.

L’Institut esdevindrà una institució de referència per donar a conèixer les propietats i els beneficis del consum de la llet

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha anunciat un paquet de mesures de suport al sector làctic català davant la crítica situació que pateix pels baixos preus i l’escalada de cost de les matèries primeres. El DACC impulsarà la creació de l’Institut Català de la Llet i els Productes Làctics, una nova línia de préstecs específica per al sector lleter amb interès bonificat íntegrament, i l’establiment d’un nou índex de referència relatiu als costos de producció de la llet.

La creació de l’Institut Català de la Llet i els Productes Làctics té com a objectiu principal posar en valor la llet i els productes làctics com a aliments saludables i sostenibles des d’un vessant més científic i promoure’n així el consum. L’Institut esdevindrà una institució de referència per donar a conèixer les propietats i els beneficis del consum de la llet i els productes làctics i enaltir la qualitat de la llet produïda a Catalunya. Estarà liderat pel sector mateix i treballarà en àmbits com el de la nutrició, la salut o la sostenibilitat.

Alhora, el Departament d’Acció Climàtica, a través de l’Institut Català de Finances, habilitarà una línia de crèdits específica per al sector lleter amb interès íntegrament bonificat per a persones autònomes i empreses agràries i agroalimentàries per finançar les seves necessitats de circulant. L’import total serà de fins a 10 milions d’euros amb unes condicions especials per a unes 300 explotacions lleteres, atesos els baixos preus del sector i l’escalada de cost de les matèries primeres. Els imports que es podran sol·licitar aniran de 15.000 a 50.000 euros i els interessos que haurien de pagar els ramaders i les ramaderes els assumirà íntegrament el Departament.

En el marc del Codi de Bones Practiques comercials al llarg de la cadena alimentària de Catalunya (CBPC), el DACC també impulsarà l’establiment d’un índex de referència relatiu als costos de producció de la llet a tenir en compte en els contractes de compravenda de la llet. Aquesta proposta pretén que la producció percebi un preu just per litre de llet i avançar en l’equilibri de la cadena de valor de la llet. L’adopció d’aquest índex, calculat segons la nova metodologia de càlcul de costos treballada per l’Observatori de la Llet des de 2017, suposaria un pas endavant per garantir un preu just als productors de llet.

L’any 2011, hi havia a Catalunya 921 explotacions lleteres i ara n’hi ha 490. D’aquestes explotacions lleteres, 23 explotacions concentren gairebé una tercera part (el 31%) del total de vaques de llet de Catalunya. La capacitat de les explotacions lleteres a Catalunya és d’uns 77.000 caps de bestiar, dels quals 24.000 es troben en aquestes 23 granges. Segons dades del Departament en una simulació de costos, aquest mes d’agost el preu real percebut pels ramaders va ser de 33,42 ct. d’€/litre, mentre que el mínim perquè el litre de llet sigui rendible se situaria en 37,41 ct. d’€/litre.

Precisament per evitar aquesta concentració, el Departament està treballant un nou decret d’Ordenació Ramadera que limitarà el nombre de caps de bestiar i evitarà grans explotacions i concentracions de vaques lleteres per poder fomentar les de mida mitjana i petita amb models més familiars.

Font: DACC