ESTADÍSTIQUES | 15/12/2021  Ruralcat

El DACC actualitza les dades estadístiques del sector de la flor i la planta ornamental

L’informe recull el registre de proveïdors de material vegetal en l’àmbit de la planta ornamental, la distribució de les superfícies de flor i planta, les dades del comerç exterior a Catalunya, els preus en mercats majoristes i les vendes.

Pel que fa a la superfície, al 2020 hi ha 1.598 hectàrees

El DACC ha actualitzat les dades estadístiques del sector de la planta i la flor ornamental a Catalunya. Pel que fa al registre de proveïdors de material vegetal en l’àmbit de la planta ornamental, al 2021 hi ha 528 proveïdors, que suposa un 8,4% més que al 2020, la majoria ubicats a Barcelona (269), seguit de Tarragona (109), Girona (106), i Lleida (44).  

Pel que fa a la superfície, al 2020 hi ha 1.598 hectàrees, que es manté igual que al 2019, principalment ubicada a Girona.

En comerç exterior, l’informe mostra que al 2021 es van exportar des de Catalunya 43.818 tones, que suposen 69 milions d’euros i es van importar 10.840 tones, amb un valor de 38,88 milions. Les principals destinacions de les exportacions de planta ornamental catalana són França i Països Baixos.

Aquest informe està recollit en el darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals. 

Font: DACC