RURALCAT | 16/12/2021  Ruralcat

Ruralcat estrena l’oficina virtual de l’Horta

El seu objectiu és consolidar-se com a una finestreta única on les persones usuàries puguin trobar tota la informació relacionada amb el sector de l’horta.

Aquesta oficina neix amb la voluntat d’impulsar les accions previstes en el Pla director de l’Horta.

L’oficina virtual de l’Horta és un espai virtual gestionat per un equip multidisciplinari d’especialistes en el sector de l’horta a Catalunya que inclou representants de diferents àrees, des dels àmbits de la producció, investigació, formació i transferència.

Aquesta oficina neix amb la voluntat d’impulsar les accions previstes en el Pla director de l’Horta. El seu objectiu és consolidar-se com a una finestreta única on les persones usuàries puguin trobar tota la informació relacionada amb el sector de l’horta. Alhora té la voluntat de convertir-se en un punt de trobada i intercanvi de coneixement i experiències entre la comunitat hortícola de Catalunya, inclosa la pagesia, cooperatives, assessorament, planteristes, centres d’investigació i formació, universitats i altres entitats vinculades.

L’oficina compta amb la col·laboració de la Fundació Miquel Agustí, l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona, l’associació Selmar i l’empresa Verdcamp Fruits.

En aquesta oficina els usuaris poden accedir a totes les novetats sobre el sector hortícola, com notícies, agenda d’esdeveniments, jornades i vídeos PATT, informació tècnica, projectes, eines i serveis orientats al sector.

A l’apartat de Projectes es poden consultar els resultats i material divulgatiu dels projectes demostratius i Grups Operatius dedicats al sector. A Informació tècnica es recullen els Dossiers Tècnics, Fitxes Tècniques, revistes sectorials, vídeos i webs d’interès. Al subapartat de Serveis es troba tota la informació sobre ADV i entitats d’assessorament, material vegetal (planteristes, banc de llavors hortícoles i catàleg de varietats locals), segells de qualitat,  cooperatives, compra/venda, producció integrada i tràmits i ajuts. I, per últim, a Eines, s’inclouen les principals eines i aplicacions de reg, com l’Eina de recomanacions de reg en agricultura , cartografia, meteorologia, recull d’estadístiques (mapa de sòls, SIGPAC, mapa de cultius DUN-SIGPAC i Geoíndex sobre capacitat agrològica dels sòls) i  apps de gestió hortícola i agrícola.

Així mateix, des de l’oficia es pot consultar el Pla director de l’Horta de Catalunya (PDH), un instrument elaborat l’any 2020 per la Fundació Miquel Agustí i l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB-UPC), impulsats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. El seu objectiu és identificar els reptes actuals del sector hortícola i proposar mesures per consolidar-ne la seva activitat.

Font: RuralCat