Amb els canvis normatius esdevinguts des de l'any 2013, l'optimització de la contractació elèctrica és un aspecte essencial a millorar i controlar en les Comunitats de Regants.