AJUTS | 20/12/2021  Ruralcat

Es convoquen els ajuts per al foment de la biodiversitat cultivada corresponents a 2022

Els ajuts, per un import total de 200.000 euros, tenen per objectiu fomentar la conservació del patrimoni fitogenètic català.

El Departament d’Acció Climàtica ha convocat els ajuts de minimis per al foment de les actuacions relacionades amb la biodiversitat cultivada corresponents a 2022 per un import total de 200.000 euros.

Del total de pressupost, 60.000 euros són destinats a les actuacions per a parents silvestres dels cultius i plantes silvestres d'ús alimentari (prospecció, caracterització, manteniments de bancs de germoplasma i realització d'anàlisis), 75.000 euros per a l'actuació de multiplicació i/o regeneració de varietats locals i 65.000 euros per a l'actuació d'assajos col·lectius de varietats locals.  

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Les persones beneficiàries poden realitzar les actuacions objecte dels ajuts des de l'1 de gener de 2022 fins al 30 de juny de 2023. La justificació de les actuacions objecte serà del 15 de juliol de 2022 fins al 30 de juny de 2023, perquè, com a màxim el 30 de setembre de 2023, es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes.

Aquests ajuts es sumen a la convocatòria del mes d’abril de 2021, amb un import  de 250.000 euros, destinats als assajos de tomàquet.

Font: DOGC

Informació relacionada