AJUS | 27/12/2021  Ruralcat

Es convoquen els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2022

Aquests ajuts tenen per objectiu contribuir a la generació del coneixement necessari per desenvolupar tècniques de producció agroalimentària ecològica que afavoreixin la reconversió i aportin garanties als operadors que duen a terme aquest tipus de produccions a Catalunya.

Els ajuts tenen un import de 150.000 euros

El DACC ha convocat els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica per un import de 150.000 euros. L’import es divideix en 120.000 euros per a l’any 2022 i 30.000 euros per a l’any 2023.  

Els ajuts s’adrecen a les universitats i els centres de recerca de Catalunya que compleixin els requisits concrets que fixen les bases reguladores. Els projectes de recerca s’han de basar directament en la producció ecològica d’algun dels sectors següents: conreus herbacis extensius, horticultura, fructicultura, vinya, producció de llet, avicultura, porcí o elaboració d'aliments per a consum humà. Han de ser projectes originals que no hagin rebut el finançament de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions públiques, ni d'entitats privades.

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per dur a terme els projectes de recerca com ara despeses de personal, material fungible o subcontractacions. L’import de l'ajut no pot ser superior a 17.000 euros per projecte.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 21 de gener de 2022. La justificació dels projectes beneficiaris s'haurà de presentar abans de l'1 de novembre de 2023. Una vegada s’hagin finalitzat els projectes, es farà la transferència del coneixement obtingut a través de fitxes i/o jornades tècniques.

En les darreres convocatòries s’han finançat projectes de temàtiques molt diverses. Des de la selecció de varietats d’horta adaptades a la producció ecològica, a l’avaluació de mètodes per reduir la mortalitat neonatal en granges de porcí ecològic o l’estudi de tècniques pel conreu de llúpol ecològic. Les fitxes tècniques obtingudes en els projectes finançats per aquesta línia d’ajut es poden trobar en aquest enllaç.

 La superfície de cultius ecològics, en sis anys s’ha duplicat i l’any 2020 va créixer un 12% fins a arribar gairebé a 257.000 hectàrees. Aproximadament la meitat d’aquesta superfície és a la província de Lleida, que va tenir un increment del 18.8% durant l’any 2020. L’augment més important va ser  en la vinya amb un 27,51%, seguit de fruiters (+18,01%) i pastures, prats i farratges (+11,94%). També han crescut força el guaret, l’adob verd i l’erm (+9,48%) i el cultiu de fruita seca (+7,79%).

En ramaderia, l’evolució del sector ecològic fa evident un clar creixement els darrers anys, i l’any 2020 ha tancat amb 1.017 explotacions (+4,74%). Destaquen els creixements a l’apicultura (+20%), el cabrum de llet (+14,29%) i el vaquí de llet (+12,5%). També continuen creixent l’avicultura de carn (+10,53%), l’equí (+9,73%) i el vaquí de carn (+5,12%). El sector ramader majoritari és el vaquí de carn amb més de la meitat de les explotacions.

Pel que fa a les activitats agroalimentàries ecològiques, continuen en línia ascendent (+6,49%). Catalunya és la regió amb més operadors transformadors, comercialitzadors i importadors i ha mantingut aquesta posició des dels començaments del desenvolupament del sector ecològic a Espanya. Totes augmenten en general, però destaquen els creixements de l’envasament i etiquetatge de productes alimentaris (+22,5%), l’elaboració i envasament de te i cafè (+13,64%), la comercialització i/o distribució (+10,81%) i l’elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos (+10,37%).

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC

Informació relacionada