PROJECTES EUROPEUS | 20/01/2022  Ruralcat

El projecte LIFE AgroForAdapt pretén demostrar que els sistemes agroforestals són una eina clau per a l’adaptació al canvi climàtic

Aquest projecte europeu, que compta amb la participació de vuit entitats catalanes, durarà cinc anys i es dedicarà a promoure sistemes agroforestals més resilients al canvi climàtic i obtenir més avantatges productius i ambientals en comparació amb l’agricultura i gestió forestal convencionals.

Terreny silvoarable (font: LIFE AgroForAdapt)

El projecte europeu LIFE AgroForAdapt (Adaptem l’agricultura i la gestió forestal al canvi climàtic), que es va iniciar aquest passat mes d’octubre i tindrà una durada de cinc anys, es desenvoluparà en més de 800 hectàrees demostratives a Catalunya, Castella i Lleó i a la França Mediterrània.

El projecte vol avaluar i demostrar que els sistemes agroforestals poden ser una eina clau per a l’adaptació al canvi climàtic dels sectors agrícola i forestal. Aquests sistemes són la combinació de vegetació llenyosa amb sistemes agrícoles o ramaders per obtenir beneficis de les interaccions que en resulten, és a dir, consisteix en incorporar arbres i arbusts en combinació amb cultius agrícoles (sistemes silvoarables) o el pasturatge en terrenys forestals (sistemes silvopastorals).

Aquests ecosistemes es fonamenten en un aprofitament més eficient de l’ús de recursos, com la llum, l’aigua i els nutrients del sòl, fet que augmenta la productivitat de les finques. A més, s’ha comprovat com aquests sistemes permeten protegir el sòl, augmentar la biodiversitat i reduir els impactes de les sequeres i la vulnerabilitat a incendis forestals, fent-los molt més resilients al canvi climàtic que els sistemes convencionals d’agricultura i silvicultura.

Per demostrar-ho es treballarà a més de 40 finques, que sumen més de 800 hectàrees en total, de Catalunya, Castella i Lleó i la França Mediterrània implementant sistemes agroforestals demostratius, i se’n farà un seguiment per estudiar-ne els diversos indicadors, com els productius, el  balanç de carboni, la biodiversitat i la vulnerabilitat davant incendis forestals i la sequera.

La pàgina web del projecte recollirà les informacions més destacades que es vagin duent a terme. Els primers anys es dedicaran al disseny i implementació dels sistemes demostratius, i més endavant, s’aniran generant eines i publicacions amb voluntat de fomentar la replicabilitat d’aquests sistemes i la seva visibilitat i adopció dins els sectors agrícola i forestal.

Aquest projecte, cofinançat pel programa LIFE de la UE, té un enfocament multidisciplinari i transnacional, amb vuit beneficiaris: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (coordinador), Agresta S. Coop, Agroof, Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat de Catalunya – Departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona i Fundació Emys. També compta amb el suport de la Diputació de Tarragona.

Font: DACC