INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 24/01/2022  Ruralcat

Acció Climàtica impulsa l'elaboració d'una guia per contribuir a assolir els ODS en el sector agroalimentari

La guia incorporarà indicadors vinculats a tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible i abordarà temes tan diversos com la pobresa, la producció i el consum responsables, la seguretat alimentària, la sostenibilitat ambiental, el treball digne o la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i nenes.

L’elaboració d’aquesta guia s’emmarca dins del procés d’implementació del Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya (PEAC 2021–2026)

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha iniciat un procés de treball amb empreses agroalimentàries, associacions empresarials i centres de recerca per elaborar una guia d’autoavaluació del grau d’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per part de les empreses agroalimentàries de Catalunya.

L’elaboració d’aquesta guia s’emmarca dins del procés d’implementació del Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya (PEAC 2021–2026), un instrument interdepartamental i intersectorial per construir un sistema alimentari sostenible, segur, resilient, saludable i d'accés universal, que assenta les bases del Pacte nacional per a l’alimentació de Catalunya. Amb una mirada sistèmica alineada amb l’Agenda 2030, el PEAC pretén vehicular la consecució dels ODS en l’àmbit alimentari a Catalunya. També s’emmarca en les activitats de l’Aliança Catalunya 2030, un espai de treball integrat per entitats públiques i privades creat el febrer de 2020 per accelerar l’acció vers la consecució dels ODS a Catalunya.

El resultat final d’aquest procés de treball serà la publicació d’una guia que incorporarà indicadors per autoavaluar el grau d’assoliment dels ODS al sector agroalimentari de Catalunya i una proposta d’actuacions de millora que les empreses podran consultar. Atesa la naturalesa transversal de l’Agenda 2030, la guia incorporarà indicadors vinculats a tots els ODS i abordarà temes tan diversos com la pobresa, la producció i el consum responsables, la seguretat alimentària, la sostenibilitat ambiental, el treball digne o la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i nenes.

El projecte, liderat per la Direcció General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), compta amb el suport d’un grup de pilotatge interdepartamental integrat per l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència de Residus de Catalunya, l’Agència Catalana de Salut Pública, el Consell de Relacions Laborals, la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, l’Institut Català de les Dones, l’Institut Català de l’Energia, l’Observatori d’Igualtat de Gènere i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Font: DACC

Informació relacionada