FERTILITZACIÓ | 14/10/2015  RuralCat

Full informatiu núm. 11 del Pla per a la millora de la fertilització agrària a Osona

Ja pots consultar, a l'Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes, el Full informatiu número 11 del Pla per a la millora de la fertilització agrària a Osona, dedicat a les estratègies de fertilització en cereals i la colza abans de sembrar.

És important aconseguir que el cultiu de colza hagi produït, cap al gener, força biomassa. Font: DARP

És important aconseguir que el cultiu de colza hagi produït, cap al gener, força biomassa. Font: DARP

Per obtenir la màxima eficiència en les aplicacions de fertilitzants en cereal d’hivern, és necessari aplicar, almenys en part, el nitrogen en cobertora. A Osona, on la major part del nitrogen que s’aplica al cereal prové de dejeccions ramaderes, això vol dir que cal prioritzar les aplicacions de purins (o les fraccions líquides si es fa separació de fases) en cobertora . Aquesta cobertora es realitza, en el cas dels purins, aproximadament en l’estadi de fillolament que, en general, es produeix en el mes de febrer. Per les dejeccions ramaderes, s’ha de prioritzar l’ús de les sòlides en presembra, i les líquides en cobertora primerenca o fraccionant la dosi total entre la presembra i la cobertora. Aquests full ens recomana tant l’estratègia com la dosi més adequada.

Pel que fa a la fertilització de la colza abans de sembrar, remarca la importància i com aconseguir que el cultiu hagi produït, cap al gener, al voltant de 1,5 kg de biomassa/m2.

Et recordem que l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes  reuneix en el seu espai web tota la informació relacionada amb la gestió de les dejeccions ramaderes i l’aplicació agrícola dels fertilitzants orgànics i minerals. S’estructura en tres àrees: GRANJA per a tots aquells temes relacionats amb les explotacions ramaderes, CAMP per a aquells vinculats amb la fertilització dels cultius i OFICINA que ofereix serveis administratius i normatius.

L’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes és una de les oficines virtuals del portal RuralCat, on també hi trobaràs: Sanitat vegetal, el Pla Estratègic de Recerca, innovació I Transferència agroalimentària de Catalunya, l’Oficina del Regant, Fruit.Net, Assessorament  i Suport a la Indústria Agroalimentària.