ALIMENTACIÓ | 14/10/2015  DARP/RuralCat

El Departament d'Agricultura potencia la formació d'experts en el tast de l'oli d'oliva

Una vintena d'alumnes ja han acabat el Curs Avançat de Tast d'Olis. Atès el seu èxit i que no es van poder atendre totes les sol·licituds per a participar-hi, el Departament ha decidit organitzar-ne un altre per a l'any vinent.

Imatge del Curs Avançat de Tast d'Olis. Font: DARP

Imatge del Curs Avançat de Tast d'Olis. Font: DARP

Les instal·lacions del Panell de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya, a Reus, van acollir el passat dimarts, dia 6 d’octubre, l’última sessió del Curs Avançat de Tast d’Olis que s’ha realitzat durant els mesos de juliol, setembre i octubre.

El curs ha estat organitzat conjuntament per l’Escola Agrària de Mas Bové, a Constantí, i el Panell de Tast, adscrit al Laboratori Agroalimentari de Cabrils, que depèn de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) dins del Pla Anual de Formació Agrària.

Els professors han estat l’Àngels Calvo, cap del Panell, i el doctor Agustí Romero, investigador de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), del DARP, i tastador del Panell.

La convocatòria del curs ha estat molt èxit, havent rebut més de 60 sol·licituds de persones interessades a participar-hi, de les quals finalment es va seleccionar 19 alumnes de tot Catalunya, vinculats d’alguna manera al sector, amb una formació prèvia sobre el tema.

S’ha realitzat 10 sessions, bàsicament pràctiques, on s’ha abordat tots els temes referents al tast, des de la reglamentació que el regula, passant per la tècnica per a realitzar-lo, fins a treballar tots els atributs de l’oli d’oliva, tant positius (fruitat, amarg i picant) com negatius (avinat, baixos, amuntegades, ranci, etcètera), i també s’ha tastat olis de diferents varietats d’oliva i de procedències diverses.

El nivell de coneixement assolit pels alumnes ha estat força elevat, el que comporta un benefici directe per al sector de l’oli d’oliva verge extra i la seva valorització. D’altra banda, d’aquests alumnes sortiran candidats per a incorporar-se com a aspirants a tastadors professionals del Panell de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya.

Atès que el curs ha estat un èxit i que l’interès per a participar-hi ha estat molt elevat, el Departament ha decidit organitzar-ne un altre per a l’any vinent.