RURALCAT | 18/02/2022  Ruralcat

L’Oficina del Regant tanca el 2021 amb 1.574 usuaris registrats de l’eina de Recomanacions de reg

L’oficina va rebre 1.428 visites, un 46% més que al 2020, i 1.596 visitants al llarg del 2021.

L’Oficina de Regant va obtenir al 2021 un total de 1.428 visites, un 46% més que al 2020

L’Eina de recomanacions de reg de l’Oficina el Regant acumula, amb dades de finals de 2021, 1.574 usuaris diferents registrats, dels quals la gran majoria, 1.454, són d’Agricultura, mentre que 155 són de Jardineria. Cal tenir en compte que alguns usuaris/es estan donats/es d’alta dels dos serveis alhora. En total des de l’oficina es van enviar 26.549 SMS i 90.986 correus electrònics amb recomanacions de reg als usuaris registrats.

L’Oficina de Regant va obtenir al 2021 un total de 1.428 visites, un 46% més que al 2020, i 1.596 visitants, un 28% més. Les seccions més visitades han estat la d’InformacióButlletí i Programació.

L’Oficina publica mensualment, durant la campanya de reg, un Butlletí on exposa noticies d’actualitat en el sector del reg i petits articles, en format breu i amb col·laboració amb els agents del sector del reg, sobre temàtiques d’interès en el moment actual. Aquest butlletí té com objectiu difondre les activitats que es realitza en el mon del reg en el territori català. Al llarg de la campanya de reg de 2021 s’han publicat 7 butlletins.

Per últim, s’han realitzat 30 jornades tècniques PATT relacionades amb el reg i s’han publicat 22 notícies relacionades amb el sector.

Font: RuralCat