RURALCAT | 22/02/2022  Ruralcat

La Xarxa-i.cat incrementa un 80% les visites al 2021

La Xarxa d’innovació agroalimentària i rural a Catalunya va rebre durant l’any 2021 un total de 3.368 visites i 2.754 visitants.

Les seccions més visitades van ser la de Grups Operatius i Projectes demostratius

La Xarxa-i.cat, la Xarxa d’innovació agroalimentària i rural a Catalunya, va rebre durant l’any 2021 un total de 3.368 visites, un 80% més que al 2020, i 2.754 visitants. Les seccions que van despertar major interès entre els usuaris van ser els Grups Operatius, amb 1.864 visites, i les Activitats de demostració, que van rebre 1.476 visites.

Durant l’any passar es van publicar 70 notícies i es va realitzar 54 jornades tècniques PATT relacionades amb la innovació agroalimentària i rural.

La Xarxa-i.cat s’emmarca dins el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020 (PRITAC), un pla del Govern de la Generalitat de Catalunya (Acord de Govern GOV/85/2013, de 18 de juny; DOGC núm. 6401, 20.6.2013) orientat a augmentar la competitivitat i la sostenibilitat del sector agrari, agroalimentari i forestal a través de l’R+D+I. El Pla estableix les bases per a un treball coordinat entre els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya juntament amb la resta d’agents implicats en la R+D+I agroalimentària de Catalunya: universitats, centres de recerca, centres tecnològics, i teixit productiu.

En el marc del Pla s’ha creat el Consell Català de la Innovació Agroalimentària (Decret 109/2014, de 22 de juliol, del sistema de formació, transferència tecnològica i innovació en el sector agroalimentari de Catalunya). Aquest Consell és un òrgan estable i permanent per a l’anàlisi i la implementació d’actuacions relacionades amb l’R+D+I agroalimentària, forestal i del medi rural de Catalunya.

Font: RuralCat