AJUTS | 27/01/2022  Ruralcat

Obertes tres convocatòries d’ajuts de l’ICAEN en eficiència energètica i renovables

Actualment estan obertes les convocatòria als programes MOVES III, els ajuts a la indústria per a l'eficiència energètica i els ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.

El segon paquets d’incentius és l’ampliació dels ajuts a la indústria per a l'eficiència energètica

L’ Institut Català d'Energia (ICAEN) està gestionant els ajuts de tres convocatòries obertes de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y ahorro de la energía) del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte demogràfic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la NextGenerationEU.

Es tracta del programa MOVES III per a la mobilitat eficient i sostenible:

Es contemplen dos programes d’incentiu a la mobilitat elèctrica:

  • Actuació 1: Programa per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics que disposin d’endoll  i de pila d’hidrogen.
  • Actuació 2: Programa de suport al desplegament de la infraestructura de recàrrega.

Termini: fins al 31 de desembre de 2023

Dotació total per al període 2021-2023 a Catalunya: 65.787.765 euros.

El segon paquets d’incentius és l’ampliació dels ajuts a la indústria per a l'eficiència energètica (IDAE-FNEE) per a pimes i grans empreses del sector industrial:

L'objecte d'aquest programa d'ajuts és incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d'energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE.

Termini: fins el 30 de juny de 2023 

Ampliació de la dotació per a Catalunya: 35M€

El darrer paquet són els ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial:

  • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
  • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
  • Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
  • Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
  • Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.
  • Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Termini: fins el 32 de desembre de 2023 

Dotació per a Catalunya: 114.988.848 euros

Font: ICAEN