ESTADÍSTIQUES | 31/01/2022  Ruralcat

El DACC actualitza el recull Estadístic del sector de l’aviram

El DACC ha actualitzat les estadístiques del sector de l’aviram amb les dades físiques, econòmiques, de comerç exterior, de consum i de la indústria agroalimentària des del 2009 fins al 2021.

A l’informe es reflecteix que al 2020 hi ha a Catalunya un total de 5.115 explotacions de gallines

El Gabinet Tècnic del DACC ha publicat el Recull estadístic del sector aviram 2009-2021 amb les darrers dades actualitzades de gener de 2022. A la fitxa es recull l’estructura de la producció avícola, el cens total d’animals, el sacrifici de bestiar en escorxadors, les dades de comerç exterior, els preus percebuts pel pagès i els preus en llotges i, per últim, el consum d’ous i de carn de pollastre a la llars catalanes.

A l’informe es reflecteix que al 2020 hi ha a Catalunya un total de 5.115 explotacions de gallines, 149 de guatlles, 522 de gall d’indi, 170 de perdius i 962 d’ànecs. Totes elles mostren un lleuger ascens respecte el 2009.

Aquest informe està recollit en el darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals. 

Font: DACC