SEGURETAT ALIMENTÀRIA | 15/10/2015  ACSA/RuralCat

Guia de bones pràctiques d'higiene per a escorxadors d'aviram a Catalunya

L'Associació d'escorxadors d'aus i conills de Catalunya ha promogut i impulsat l'elaboració d'aquesta guia de pràctiques correctes al sector d'escorxadors d'aviram amb la intenció de proporcionar a les empreses un manual que faciliti l'aplicació dels diferents sistemes d'autocontrol.

Detall de la coberta de la Guia de bones pràctiques d'higiene per a escorxadors d'aviram de Catalunya

Detall de la coberta de la Guia de bones pràctiques d'higiene per a escorxadors d'aviram de Catalunya

Encara que als escorxadors catalans ja compten amb un pla d'autocontrol implantat, la publicació d'aquesta guia pot resultar de gran utilitat per homologar-ne criteris d'actuació i, alhora, oferir un model d'intervenció en aquells aspectes normatius on hi pugui haver diferents interpretacions de la norma.

Aquesta guia ha estat reconeguda oficialment per les autoritats catalanes en matèria de seguretat alimentària.


Les activitats que engloba la guia són les següents:

  • Transport d’animals vius
  • Recepció d’animals vius i condicionament
  • Sacrifici i preparació de la canal
  • Transport de canals

Dins aquesta guia es tractaran els conceptes següents:

  • Seguretat alimentària i compliment de l’APPCC
  • Traçabilitat
  • Benestar animal fins al seu sacrifici
  • Compliment de la normativa mediambiental: restes orgàniques, aigües residuals, legionel·la, etc.

Queden exclosos de l’abast d’aquesta guia l’especejament de canals, la preparació de productes elaborats i la matança domiciliària