AJUTS | 16/10/2015  DARP

Els ramaders catalans també podran acollir-se als ajuts per la crisi de preus de la llet

Les 66 explotacions afectades podran accedir finalment a les dues línies d'ajuts de mínimis (europea i estatal).

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha estat reclamant a l’Estat, a través del Ministeri d’Agricultura, que inclogui també els ramaders catalans més greument afectats per la crisi de preus de la llet dins la línia d’ajuts de mínims per ajudar la viabilitat de les explotacions que estan passant majors dificultats a causa de la caiguda del preu de la llet.

Segons el director general d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, Alfons Vilarrasa, “hem reclamat i insistit en allò que és just, perquè tal com s’havia plantejat inicialment, els nostres ramaders quedaven fora de l’ajut i això no era acceptable sota cap punt de vista. Ara un total de 66 explotacions de boví catalanes més afectades podran acollir-se a l’ajut estatal per la crisi de la llet”.

Segons la reunió mantinguda aquesta setmana a Madrid amb e ldirector general de Producciones y mercados agrarios, Fernando Miranda, l'ajut estatal de mínims de 20 milions d'euros es farà en base a 2 ombralls de preus percebuts durant tots el període d'abril a juliol, amb el tram de 0,259 i de 0,285 € per litre, pagant 300 i 110 € per vaca respectivament.

A Catalunya es podran acollir a aquest ajut un total de 66 explotacions.

Així mateix, es va acordar que l'ajut europeu pels ramaders de boví de llet de 25,5 milions d’euros es repartiria en base als Kg de llet produïts.

Properament es publicarà el Real Decret corresponent. El límit per beneficiari és de 50.000€ i es tramitarà com un complement a la declaració de la DUN.

El DARP donarà suport als beneficiaris que hi tinguin dret per a que validin les dades dins el termini i no es perdi cap ajut.