INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 07/02/2022  Ruralcat

Nova actualització dels mapes amb la distribució territorial de les indústries agràries i alimentàries de Catalunya per sectors i les dades del visor interactiu

La publicació de les dades del Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC) té com a finalitat poder disposar, de manera permanent i actualitzada, de la informació per a dur a terme una política de gestió i de foment de les indústries agràries i alimentàries.

Visualització a través del mapa interactiu. Font: DACC

A partir de la base de dades del Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC), s’han publicat al web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) els mapes actualitzats amb la distribució territorial de les indústries agroalimentàries de Catalunya per sectors.

Es tracta d’uns mapes en format pdf que permeten visualitzar, de manera ràpida i senzilla, la implantació en el territori de cadascun dels diferents sectors agroalimentaris, així com observar que en totes les comarques hi ha indústries agroalimentàries. També inclou un mapa amb la distribució per comarques del nombre d’indústries, diferenciant 6 intervals segons la seva quantitat.

Aquesta informació és complementària a la del mapa interactiu, que es publica regularment i també s’han actualitzat les dades. En aquesta eina es pot visualitzar la ubicació geogràfica de les indústries agràries i alimentàries de Catalunya. Segons la capa que es seleccioni, es poden veure totes les indústries a la vegada i clicant sobre l’establiment industrial, s’accedeix a la informació de les activitats que aquest ha declarat.

Tota aquesta informació és de gran utilitat, no només per al DACC, sinó també per a altres departaments, administracions, institucions, associacions, i especialment per al mateix sector i per al ciutadà. Per això, ja fa temps que es publiquen al web del Departament les dades del RIAAC, que té com a finalitat poder disposar, de manera permanent i actualitzada, de la informació per a dur a terme una política de gestió i de foment de les indústries agràries i alimentàries, i en el qual s’inscriuen les indústries d'activitats agràries, alimentàries, forestals, i de pesca ubicades a Catalunya.

La visualització d’aquests mapes es pot realitzar accedint a la informació del RIAAC del web del Departament, i on també es pot trobar els cinc llistats que ja es publiquen habitualment: per comarques (pdf), per activitats (pdf), per titularitat (pdf) i els 2 llistats de totes les indústries (en formats excel i csv).

Des del DACC es treballa per tal de donar transparència i fer pública la informació de què disposa a través dels seus registres i reconeixements oficials, i que considera que pot ser d’interès per a qualsevol persona i/o entitat. La publicació d’aquestes dades al web del Departament té l’objectiu de posar a l’abast de terceres persones, empreses i organitzacions les dades de totes aquestes indústries i entitats amb seu a Catalunya.

Finalment, recordar que també es pot trobar el llistat d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya al web de Dades Obertes, una web de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu facilitar l’accés i donar transparència a la informació donar pública.

Font: DACC