PESCA | 09/02/2022  Ruralcat

Dinamització de l’activitat econòmica de les activitats marítimes recreatives, un dels objectius del DACC

La finalitat de les accions també és fomentar la visibilitat, qualitat i seguretat dels serveis que ofereixen les activitats marítimes recreatives.

A Catalunya, hi ha registrats més de 550 centres d’activitats marítimes recreatives que ocupen 4.500 persones i generen 50 M€ anuals.

.

Dinamitzar l’activitat econòmica de les activitats marítimes recreatives i fomentar la visibilitat, qualitat i seguretat dels serveis que ofereixen. Aquests han estat alguns dels objectius de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible del DACC durant l’any 2021.

Per fer-ho possible, s’ha implementat un règim telemàtic de comunicació prèvia d’obertura i funcionament de centres d’activitats marítimes que aporta agilitat a la tramitació administrativa prèvia a l’obertura i, per tant, immediatesa en l’accés a l’activitat respecte de l’anterior règim d’autorització administrativa.

També, s’ha revisat i actualitzat el contingut del web per centralitzar tota la informació sobre aquestes activitats, tant per a les persones que volen obrir un centre com per a la ciutadania que vol fer ús dels seus serveis amb seguretat i qualitat.

A més a més, s’ha realitzat la revisió i actualització d’ofici dels registres i bases de dades dels més de 550 centres d’activitats marítimes de Catalunya. D’aquesta manera, es garanteix que la informació que s’ofereix a la ciutadania a través de les plataformes web oficials sigui actualitzada, completa i veraç. Es preveu que aquesta informació es vagi actualitzant de forma trimestral.

D’altra banda, per garantir que els centres d’activitats marítimes compleixen el marc normatiu vigent i promouen una oferta de serveis sostenible, amb uns estàndards mínims de qualitat, la Direcció General de Política Marítima ha aprovat el Programa de seguiment, control, vigilància i inspecció dels centres d’activitats marítimes a Catalunya (2022-2026). Aquest instrument estableix els objectius, direcció, coordinació i operativa del règim d’intervenció administrativa de control de l’activitat d’aquests centres a Catalunya amb la finalitat d’assegurar que les activitats que desenvolupen siguin plenament respectuoses envers el medi aquàtic, els recursos naturals, el patrimoni subaquàtic i la seguretat de les persones.

Finalment, en el marc de l’estudi sobre el dimensionament de l’Economia Blava a Catalunya 2021 encarregat pel DAAC al Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA-UPC-IRTA), s’ha avançat en la definició d’una metodologia de recollida d’informació i dades oficial sobre la rellevància econòmica d’aquestes activitats en el conjunt de l’Economia Blava.

Amb aquest paquet de mesures executades al llarg de l’any 2022, la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, d’acord amb l’Estratègia marítima de Catalunya, vol fomentar i dinamitzar l’activitat econòmica del sector dels centres d’activitats marítimes i garantir, alhora, la seguretat i qualitat dels serveis de cara a la ciutadania.

Catalunya compta amb una llarga tradició d’activitats marítimes recreatives, les quals s’han anat incrementant en els darrers anys. Els llocs on es poden realitzar aquestes activitats nàutiques i subaquàtiques recreatives són els centres d’activitats marítimes (les acadèmies nàutiques, els centres d’immersió i els centres nàutics). Actualment, hi ha registrats més de 550 centres d’aquestes característiques distribuïts al llarg del territori català que, malgrat tenir una activitat amb una marcada estacionalitat, ocupen més de 4.500 persones i generen uns 50 milions d’euros anuals de manera directa.

Font: DACC