FERTILITZACIÓ | 11/02/2022  Ruralcat

Recuperació de nutrients provinents de dejeccions ramaderes

La Unió Europea vol regularitzar aquest tipus de productes com a fertilitzants, la qual cosa contribuirà a potenciar una millor redistribució dels nutrients al territori.

L’Oficina de Fertilització participa en el projecte europeu H2020 Fertimanure dirigit a la recuperació de nutrients provinents de les dejeccions ramaderes.

El pròxim mes de juliol entra en vigor el Reglament europeu de fertilitzants (Reglament 2019/1009) adreçat a harmonitzar la normativa sobre la comercialització dels fertilitzants a la Unió Europea (UE). D’aquesta manera, es potencia l’ús de fertilitzants i esmenes orgàniques amb la inclusió de productes com ara el compost i els digerits, actualment molt utilitzats en l’agricultura.

 

Cal destacar que el Reglament ofereix l’harmonització opcional, de manera que es manté la possibilitat de seguir amb les normes estatals (RD 506/2013), i permet comercialitzar el producte dins la UE segons el principi de reconeixement mutu. En qualsevol cas, s’inicia una etapa de valorització dels productes de procedència orgànica en profit de l’agricultura.

 

En aquest sentit, l’Oficina de Fertilització del DACC participa en el projecte europeu H2020 Fertimanure dirigit a la recuperació de nutrients provinents de les dejeccions ramaderes, amb l’objectiu de donar-los una sortida comercial com a fertilitzants orgànics d’alt valor afegit. Per tal de conèixer el grau d’acceptació que tindria aquest tipus de fertilitzants per part del sector, s’ha elaborat una enquesta que es pot contestar a través d’aquest enllaç.