PESCA | 14/02/2022  Ruralcat

Disponible el nou visor cartogràfic d'ordenació de l'espai marítim català

La nova eina permet consultar dades sobre el fons marí, límits administratius de les aigües costaneres, esculls artificials, àrees de pesca, marisqueig i aqüicultura i hàbitats marins.

El visor cartogràfic sorgeix arran de l’aprovació de la directiva europea, que estableix que els estats membres han de crear plans d’ordenació de l’espai marí per garantir-ne la conservació.

S’ha posat en marxa un nou visor a la web del DACC que permet la visualització, consulta i descàrrega de dades batimètriques (sobre el fons marí), límits administratius de les aigües costaneres, esculls artificials, àrees de pesca, marisqueig i aqüicultura i hàbitats marins.

En pròximes actualitzacions es podran visualitzar altres conjunts de geoinformació relacionada amb l’ús de l’espai marítim per part de les diferents activitats que hi tenen lloc, i també informació relativa a variables oceanogràfiques.

La iniciativa, impulsada per la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible del DACC, sorgeix arran de l’aprovació de la directiva europea, transposada a la legislació espanyola a través del Reial decret 363/2017, que estableix que els estats membres han de desenvolupar plans d’ordenació de l’espai marí per tal de garantir la conservació dels ecosistemes marins. De fet, l’ordenació de l’espai marítim català és una de les línies d’actuació estratègiques de la nova política marítima, que s’inclourà al pla estratègic multi-anual 2022-2025 de l’Estratègia marítima de Catalunya.

La Generalitat ha participat proactivament en la redacció dels Plans d’ordenació de l’espai marí, en coordinació amb altres òrgans estatals i autonòmics. L’any 2020 es va constituir el Grup de Treball per a l’Ordenació de l’Espai Marí, amb l’objectiu de contribuir d’una manera eficaç i coherent als processos de participació institucional relacionats amb la redacció d’aquests plans.

El visor d’ordenació de l’espai marí esdevindrà en els pròxims anys un dels canals de publicació de referència per conèixer les determinacions impulsades pel Grup de Treball per a l’Ordenació de l’Espai Marí en l’àmbit de la millora del coneixement sobre el medi marí, la creació i gestió de zones de protecció ambiental marines, l’establiment d’àmbits subjectes a noves mesures de protecció i regeneració dels recursos marins vius, la gestió de l’aqüicultura o l’establiment de zones d’ús prioritari per a determinades activitats de l’Economia Blava com ara la pesca recreativa, la immersió o la nàutica d’esbarjo, entre d’altres.

Font: DACC