AJUTS | 21/10/2015  RuralCat

Ajuts per a la gestió forestal conjunta en finques de titularitat privada

Es convoquen els ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2015, corresponents a la gestió forestal conjunt. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 28 d'octubre.

Bosc esclarissat a prop d'una urbanització. Font: DARP.

Bosc esclarissat a prop d'una urbanització. Font: DARP.

Es tracta d'una línia d'ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per actuacions de planificació i foment de la gestió forestal conjunta.

Va dirigit a les associacions de persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats, inscrites en el registre corresponent.

Les actuacions subvencionables són la constitució d’associacions i la dinamització de les actuacions forestals.

La dotació màxima de les subvencions previstes en la present convocatòria és de 150.000 euros, que es financen amb càrrec al pressupost del Centre de la Propietat Forestal per a l’any 2015.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 28 d'octubre.