AJUTS | 26/10/2015  DARP

Simulador del càlcul del pagament verd o 'greening'

Amb la intenció que els agricultors puguin programar les sembres a les seves explotacions d'aquesta nova campanya 2016, d'acord amb els requisits de compliment de les pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient necessaris per al cobrament íntegre dels ajuts de la Política Agrària Comuna, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat al seu web una eina per a fer la simulació dels requisits exigits en la norma.

Aquestes pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient, conegudes també com a greening o pagament verd, suposen que els agricultors disposin de superfícies amb diferents conreus (diversificació) i a la vegada amb superfícies que suposin un interès ecològic (SIE).

El pagament verd constitueix aproximadament un increment del 51% de l’import del pagament bàsic, motiu pel qual el seu compliment és de gran importància en el còmput total dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna.

L’eina publicada a la pàgina web del DARP permet als agricultors fer la simulació de les superfícies i conreus de la campanya i avaluar el compliment dels requisits del pagament verd.

 

Informació relacionada