AJUTS | 28/10/2015  DARP

Ajuts a la millora de la transformació i comercialització d'aliments i a la mitigació del canvi climàtic

El pressupost previst per a aquests ajuts és de 27 milions d'euros, dels quals 25,5 milions es destinaran a les inversions per a la millora de les condicions de transformació i comercialització, i els altres 1,5 milions a les inversions per a la mitigació del canvi climàtic. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 26 de novembre.

Aliments de producció ecològica. Font: DARP

Aliments de producció ecològica. Font: DARP

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts per a les inversions relatives a la millora de la transformació i comercialització d’aliments i a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments i n’ha aprovat les bases reguladores, com ha publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini per a la presentació de sol·licituds és fins el 26 de novembre de 2015 inclòs, i s’hauran de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web de tràmits de la Generalitat.

Es tracta de la primera convocatòria del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-20 de subvencions de dues línies d’ajut amb els objectius, d’una banda, de millorar la competitivitat de les indústries amb processos innovadors, incrementar el valor afegit dels productes agrícoles, i fomentar la internacionalització; i, de l’altra, de fomentar un ús més eficient de l’energia, l’ús de les energies renovables, de subproductes, de residus i altres matèries primeres no alimentàries per a impulsar el desenvolupament de la bioeconomia, i la reducció de gasos d’efecte hivernacle.

El pressupost previst per a aquests ajuts és de 27 milions d’euros, dels quals 25,5 milions es destinaran a les inversions per a la millora de les condicions de transformació i comercialització, i els altres 1,5 milions a les inversions per a la mitigació del canvi climàtic. El cofinançament dels 27 milions d’euros anirà a càrrec en un 43% del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i el 57% restant del DARP.

Els ajuts a concedir tenen caràcter de subvenció directament aplicable als imports de les inversions i despeses derivades de les actuacions objecte de l’ajut, i van dirigits a les persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions. Aquests percentatges d’ajut poden arribar al 40% en el cas de Pimes, al 20% en els establiments més grans que Pimes i que tinguin menys de 750 treballadors o fins a 200 milions d’euros de volum de negoci, i un 10% en la resta de casos.

En els annexes de l’Ordre s’estableix les inversions subvencionables i no subvencionables, així com les bases reguladores que inclouen, entre altres, els requisits d’elegibilitat, criteris de priorització, concurrència amb altres ajuts, documentació, tramitació en dues fases, compromisos i obligacions, justificació i pagament.