FORESTAL | 29/10/2015  DARP

La Generalitat posa en marxa BiomassaCAT.cat

Aquest portal de referència sobre la biomassa agroforestal recull informació d'actualitat com notícies, preus de combustibles o centres logístics; informació de base com caracterització de materials o estadístiques energètiques; normativa i legislació específica i un recull de publicacions d'utilitat, entre d'altres.

La Generalitat ha posat en marxa el portal www.biomassacat.cat, un espai de referència sobre la biomassa per a ús energètic a Catalunya, on es pot consultar informació rellevant relativa al sector de la biomassa agroforestal.

El 2014, el Govern de la Generalitat va aprovar l'Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, que en coherència amb el Pla General de Política Forestal de Catalunya 2013 – 2020 i el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012 - 2020 (PECAC), i el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, horitzó 2020, té com a objectiu definir un model per a l’ús sostenible de la biomassa a Catalunya. En l’estratègia hi han participat diversos departaments de la Generalitat de Catalunya; liderada pel Departament d’Empresa i Ocupació a través de l’Institut Català d’Energia i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i amb la col·laboració del Departament d’Economia i Coneixement i del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Una de les accions de l’estratègia ha estat la posta en marxa d’aquest portal que té per objectiu contribuir en la millora de la competitivitat de les indústries i serveis del sector de la biomassa i potenciar el seu teixit empresarial, que el formen des de fabricants i distribuïdors d’estelles o pèl·lets fins a instal·ladors, distribuïdors i fabricants d’equips. També vol posar a l’abast dels ciutadans interessats en la biomassa, informació pràctica i d’utilitat.

BiomassaCAT és una iniciativa de l’ICAEN, desenvolupat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i que compta també amb la col·laboració de les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

El portal és una recull d’informació d’actualitat, com ara notícies, preus de combustibles, empreses especialitzades, centres logístics; informació de base, com caracterització de materials, estadístiques energètiques, casos pràctics i teòrics; normativa i legislació específica i un recull de publicacions d’utilitat. També disposa d’un butlletí electrònic on poder subscriure’s, per rebre les darreres novetats del sector de la biomassa a Catalunya.

Una eina destacada del portal és la publicació periòdica d’un butlletí electrònic on es pot subscriure tothom qui ho sol·liciti per estar al corrent de les novetats del sector, notícies relacionades amb el món de la biomassa, cursos de formació i projectes en marxa o per executar que puguin ser publicables.

 

Informació relacionada