TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 29/10/2015  IRTA/RuralCat

Més de 1.800 assistents a la 20a jornada fructícola de Mollerussa

El programa de la jornada ha inclòs sessions tècniques, presentacions comercials, exposició de més de 200 varietats, demostracions de camp, visites a assajos, presentació d'innovacions comercials i una oportunitat única per conèixer les principals novetats del sector.

Imatge de la 20a jornada fructícola de Mollerussa. Font: DARP

Imatge de la 20a jornada fructícola de Mollerussa. Font: DARP

Aquesta jornada és un punt de referència obligat per a tots els agents del sector, un punt de trobada d'empreses, administració, tècnics i fructicultors, i referència obligada en la qual es transfereix al sector les novetats tècniques més rellevants que permeten al nostre sector fructícola la seva diferenciació competitiva.

En aquesta edició hi han assistit més de 1.800 professionals i un centenar d'empreses expositores durant els dos dies en que s’ha celebrat, disposats a compartir experiències i definir conjuntament algunes de les principals línies de treball de l'IRTA per als propers anys.

El programa de la jornada ha inclòs sessions tècniques, presentacions comercials, exposició de més de 200 varietats, demostracions de camp, visites a assajos, presentació d'innovacions comercials i una oportunitat única per conèixer les principals novetats del sector.

El marc únic en què es realitzen les jornades, en els camps d'experimentació de l'IRTA, permet veure in situ moltes de les innovacions presentades. Algunes novetats, com les noves varietats de poma, pera, préssec i les varietats d'ametlla obtingudes pel programa de millora de l'IRTA, han explicat les claus a tenir en compte per fer una bona elecció en el moment de la plantació.

En aquest sentit, el director general de l’IRTA, Josep M. Monfort, va destacar com les noves varietats enregistrades en el programa IRTA-ASF-FruitFutur tenen unes característiques organolèptiques i dates de recollida molt interessants, i que venen a cobrir certs forats en producció. Així també, les varietats actuals d’ametllers de l’IRTA, com la Vairo i la Constantí, són varietats d’elecció en les noves plantacions d’ametller.

Per altra banda, Jorge Toranzo, director de l'INTA-Estación Experimental Alto Valle, a l'Argentina, va oferir una visió molt completa de cap a on està evolucionant la producció de pera i poma al seu país, així com quines són les novetats en el maneig de les plantacions (varietats, sistemes de formació, etc.).

També es van presentat les novetats del projecte Fruit.Net  per al control de plagues i malalties, els resultats de la supervisió i control del reg automatitzat amb sensors i l'estat actual del foc bacterià i de les xanthomones (taca bacteriana).

Adama, empresa patrocinadora de la Jornada, va presentar Brevis®, un nou producte que serà una eina clau per l'aclarida química de fruits de pomera, sobretot en varietats que fins ara eren molt difícils d'aclarir amb les solucions disponibles.

A tot això s’hi han sumat, de forma simultània, fins a deu demostracions de camp, on les empreses han mostrat el funcionament dels seus equips de poda, sistemes de control de gelades, aplicacions de fitosanitaris, maneig de la coberta vegetal, sistemes de prepoda per plantacions d’arbres fruiters equipats amb malles antipedregada, entre d'altres. També, diverses ponències comercials han permet a les empreses presentar les seves noves solucions per al sector fructícola.

Recorda que en breu podràs consultar les ponències d’aquesta jornada al cercador de ponències PATT de RuralCat.