FORMACIÓ | 30/10/2015  DARP

Nova pagesia i bioconstrucció a l'EA de Tàrrega

L'Escola Agrària de Tàrrega connecta la bioconstrucció i la nova pagesia mitjançant la programació d'un Curs de bioconstrucció en palla aplicada a l'explotació agrícola. L'Escola ha habilitat un espai de 15 m2 per a practicar tota la tècnica constructiva amb l'alumnat.

Nova pagesia i bioconstrucció a l'EA de Tàrrega

A grans trets, s’anomenen bioconstrucció (o biologia de la construcció) els sistemes d’edificació que minimitzen l’impacte sobre el medi, i que a més també tenen en compte el benestar de les persones que hi habiten i/o hi treballen. En aquestes edificacions, s’utilitzen materials locals i naturals, reciclats o de baix cost, com poden ser elements d’origen vegetal, per construir entorns sans, durables i eficients.

El material utilitzat en aquest curs és la palla, un material abundant en la zona de secans de Lleida, ecològic, renovable, que té molt bones prestacions tèrmiques i que ofereix moltíssimes possibilitats en la construcció, tant en habitatges de baix manteniment com també en l’agricultura i la ramaderia per construir magatzems, coberts, granges, galliners, etc.

Amb l’organització d’aquest curs, l’Escola Agrària de Tàrrega promou la formació al voltant de l’ús de la palla en bioconstrucció i estableix un vincle entre agricultura i arquitectura, tot aprenent les possibilitats del material, com emmagatzemar-lo i com usar-lo per construir de manera pràctica un petit magatzem de 15 m2.

L’objectiu és empoderar les persones assistents perquè siguin capaces de reproduir i construir petites edificacions senzilles amb bales de palla a les seves explotacions.

L’Escola ofereix aquest curs en la mateixa línia que ho fa amb el CFGM de Producció Agropecuària en modalitat semipresencial adreçat al col·lectiu de la nova pagesia: persones de procedència urbana o rural que es volen incorporar a l’agricultura per mitjà d’una explotació agrària o amb interès de desenvolupar la seva activitat professional al sector agrari i rural i amb sensibilitat per explorar altres oportunitats més enllà de les convencionals.

El curs, que es va iniciar el 29 de setembre i finalitza el 31 d’octubre, compta amb la col·laboració de l’arquitecte Arnau Bujons de Casetadepalla, que ha dissenyat la construcció i que imparteix les classes en un format molt pràctic.

En aquesta primera edició del curs, s’han matriculat 25 alumnes de diverses orientacions: pagesos, ramaders, tècnics, autoconstructors, etc., que el valoren molt positivament ja que hi aprenen conceptes teòrics, manipulen els materials i acaben construint ells mateixos una petita edificació.

L’Escola continuarà treballant en aquesta línia pràctica i aplicada i oferirà en el futur més formació en bioconstrucció, sempre a l’entorn del col·lectiu de la pagesia.