MEDI NATURAL | 08/03/2022  Ruralcat

Es posa en marxa un Pla de xoc per controlar les poblacions de senglar a Catalunya

Aquesta nova estratègia dissenyarà un programa de protecció de conreus, crearà la figura del caçador expert, millorarà la seguretat de les batudes i desplegarà un nou marc normatiu.

Amb un pressupost de més de 10 milions d’euros vol reduir en 3 anys les sobrepoblacions d’aquest animal.

El nou Pla estratègic per al control dels danys produïts pel senglar 2022-2024 té l’objectiu de reduir en 3 anys les poblacions de senglar i els efectes i conflictes que produeix a Catalunya, per assolir un nombre de senglars estable i compatible amb la conservació d’altres espècies dels nostres ecosistemes i amb les activitats humanes. Aquesta estratègia, que comptarà amb un pressupost de més de 10 milions d’euros, contempla diverses accions.

El Pla incrementa el suport al control de les espècies cinegètiques mitjançant les colles de caçadors i incentiva el consum de carn de caça. Es posaran en marxa noves actuacions per protegir els conreus i evitar que els senglars accedeixin a l’aliment.

També inclou el desplegament d’un pla d’acció per realitzar les actuacions necessàries per reduir poblacions a cada territori, així com la millora de seguretat en les batudes, el suport als ajuntaments i la creació de taules de cogestió.

A més a més, es preveu el disseny i la creació de la figura del caçador expert, com a caçador col·laborador en el control de poblacions. Aquesta nova figura busca tecnificar la caça davant la proliferació alarmant d’algunes espècies cinegètiques i la caiguda constant de llicències de caça.

Millorar la seguretat de les batudes és un altre objectiu del Pla. Per a la temporada de caça 2022-2023, les societats de caçadors hauran d’informar sobre el lloc i dia que portin a terme les batudes. Amb aquestes dades, el DACC crearà un aplicatiu on es podran consultar les caceres que es porten a terme a Catalunya i d’aquesta manera incrementar la seguretat dels usuaris del bosc.

El nou Pla també activarà una sèrie d’accions per gestionar el seglar en zones urbanes i periurbanes. Es donarà suport econòmic per posar en marxa plans municipals específics per a la gestió del senglar en pobles i ciutats, una campanya amb ajuts econòmics per controlar-ne les poblacions i actuacions per a protecció contra accidents en les infraestructures.

El DACC desplegarà unes taules de cogestió pel control de danys d’espècies cinegètiques, que estaran formades per membres de diferents departaments i unitats de la Generalitat de Catalunya, administracions locals, científics i experts, sindicats i altres organitzacions agràries i grups conservacionistes, entre d’altres. La idea és arribar a consensuar i activar de manera conjunta les mesures que permetin prevenir o aturar els danys.

Actualment, es calcula que a Catalunya hi ha uns 200.000 senglars i les captures de la temporada de caça passada (2020-21) van ser d’uns 70.000. A aquesta xifra, cal afegir els senglars que moren per accidents de trànsit o a la natura, o per falta d’aliment o malaltia, que serien uns 3.000 anuals a hores d’ara. Aquest Pla de xoc pretén donar una solució ràpida i eficaç a les problemàtiques que generen els senglars i reduir-ne les poblacions a les zones més afectades de Catalunya.

Font: DACC