FERTILITZACIÓ | 11/03/2022  Ruralcat

Fertiarròs 2.0, una nova versió que inclou grans novetats per a la gestió de la fertilització del cultiu de l'arròs

Fertiarròs és una eina per a la gestió de la fertilització del cultiu de l'arròs, elaborada per l'Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes amb la col·laboració de l'IRTA Amposta.

Fertiarròs es troba en contínua evolució des de la seva creació.

L’any 2014, l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes del DACC amb col·laboració amb l’IRTA Amposta va desenvolupar Fertiarròs, una eina informàtica molt senzilla d’utilitzar que permet al tècnic o a l’agricultor planificar la fertilització de la seva parcel·la d’arròs.

Fertiarròs es troba en contínua evolució des de la seva creació. En el seu llançament, tan sols es podia obtenir el butlletí de recomanacions per a una única varietat (Gleva). Posteriorment, l’any 2016 es van incrementar el nombre de varietats disponibles i es va introduir un apartat que permetia calcular el cost de la fertilització.

En aquesta campanya, es publica la nova versió Fertiarròs 2.0 que inclou grans novetats. A partir d’ara, l’eina permet triar si la parcel·la està situada en zona vulnerable per nitrats, el tipus de sembra que es vol utilitzar (sembra en sec o sembra convencional amb aigua) i opcionalment, les aportacions de nitrats mitjançant l’aigua de reg (si no s’inclou cap valor, l’eina jo ho conta internament).

Totes aquestes modificacions han permès la revisió de les dosis de nitrogen que utilitza l’eina per a fer les recomanacions de fertilització. A més a més, el butlletí també inclou un nou apartat amb indicadors per avaluar l’eficiència en l’ús del nitrogen i la despesa en fertilitzants.   

Font: Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes