ESTADÍSTIQUES | 14/03/2022  Ruralcat

L’Observatori del Món Rural constata un augment de la població rural el 2020, atribuït als efectes de la pandèmia de la COVID-19

S’estima que la implementació del teletreball i la valoració de l’habitatge i l’entorn ha reforçat la mobilitat de persones a les poblacions rurals.

L’Observatori del Món Rural compta amb un format més visual, dinàmic i interactiu que permet fer consultes a escala comarcal, i sempre que ha estat possible, també s'han inclòs les dades per municipi.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat l'Observatori del Món Rural 2021, un conjunt d'indicadors anuals que permeten copsar d'una ullada el dinamisme del món rural català i la seva evolució respecte de l'urbà. Aquesta cinquena edició (2021) presenta les dades referents de l'any 2015 al 2020, fent una anàlisi comparativa i identificant els comportaments i les tendències de la població.

Les dades demogràfiques del 2020 evidencien un creixement positiu de la població rural, tot i el decreixement a escala global. L’increment interanual de la població rural entre 2020 i 2021 (dades a 1 de gener) ha estat d’un 1,1%, mentre que la població en les zones urbanes ha descendit un 0,4%. A més a més, l’augment també s’observa per primer cop en aquells municipis més petits, que no arriben als 500 habitants, per exemple micropobles de la Cerdanya, de l’Alta Ribagorça i del Pallars Sobirà han registrat un increment important d’empadronaments.

D’altra banda, l’envelliment continua sent una realitat al món rural: més d’una cinquena part de la població sobrepassa els 65 anys, i, d’aquesta part, gairebé el 20% en tenen més de 85. Aquestes dades són quasi 3 punts percentuals superiors respecte de les zones urbanes. Quant al gènere, la població rural continua essent més masculinitzada. La presència d’homes respecte a l’urbà en les franges d’edat més avançada és cada cop més alta, i arriba a ser 3,8 punts superiors en majors de 85 anys.

L’estudi també assenyala les evidents conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 en el terreny econòmic, que tot i ser generalitzat, l’impacte ha estat lleugerament inferior en les poblacions rurals. El nombre d’afiliats a la Seguretat Social pràcticament s’ha mantingut constant en els nuclis rurals i l’atur ha augmentat significament fins a arribar a una taxa registral en les zones rurals del 10%. Quant a l’activitat agrària, augmenta el nombre d’indústries agroalimentàries en l’àmbit rural i urbà, mentre que el nombre de joves incorporats al sector agrari l’any 2020 ha estat inferior l’any 2019 (88 incorporacions menys).

L’observatori també recull en positiu la valoració dels serveis de salut, on el grau de satisfacció per primer cop supera l’urbà. També és destacable l’increment dels estudiants universitaris per cada 1.000 habitants amb comarca de residència familiar rural, que continua creixent. Finalment, es presenten un seguit de mapes entre els quals es troba la distribució comarcal de l’índex socioeconòmic territorial i l’índex de dinamisme socioeconòmic.

L’observatori té com a antecedents la feina feta per la Fundació del Món Rural amb les dues edicions de l’Atles de la Nova ruralitat (2009 i 2015) i les tres primeres edicions de l'Observatori (2017, 2018 i 2019). El 2020 el Departament va apostar per donar continuïtat a l'eina, amb la publicació de la seva primera edició aquell mateix any. Les dades en aquesta nova edició 2021 es presenten en un format més visual, dinàmic i interactiu, el qual permet fer consultes dels indicadors a escala comarcal, i fins i tot en molts casos per municipi.

Font: DACC