FORMACIÓ | 10/11/2015  DARP

L'EA de Manresa rep formació a Anglaterra per a ensenyar a persones amb necessitats especials d'aprenentatge

Tres professors de l'Escola Agrària de Manresa han participat en una formació de curta durada del projecte Erasmus+ Ecomotive. Aquest projecte té per objectiu formar formadors en producció ecològica a petita escala per a aturats en zones rurals.

Font: DARP

Font: DARP

El projecte Ecomotive, liderat pel Departament de Producció Ecològica de la universitat hongaresa Szent István, té tres altres socis hongaresos (el GAK, entitat lligada a la universitat i dedicada a la formació contínua en temes agronòmics, l’Ajuntament de Tiszasas i la Fundació Ormánság), un soci romanès (la Fundació Civitas), un soci anglès (el Ruskin Mill College) i l’Escola Agrària de Manresa del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya (DARP).

Aquest projecte es va iniciar el setembre de 2014 amb l’objectiu de formar formadors en producció ecològica a petita escala de persones aturades en zones rurals (introducció a la producció ecològica i aspectes de comercialització, producció d’horta ecològica, producció de fruiters ecològics i cria ecològica de petita ramaderia). Per aconseguir aquest objectiu, s’està preparant un currículum formatiu per als formadors i un currículum formatiu per als usuaris finals. També s’estan redactant uns llibrets didàctics de suport per a ambdues formacions.

Aquesta formació es durà a la pràctica de manera pilot abans de finalitzar els tres anys de durada del projecte, amb l’objectiu de comprovar-ne la idoneïtat i fer-hi les millores que es creguin convenients.

El programa previst també inclou dues estades de formació en dues de les institucions que participen al projecte. La primera ha estat aquest octubre al Ruskin Mill College, i la segona serà el juny de 2016 a l’entitat Civitas de Transilvània (actual Romania).

 

El mètode Ruskin Mill i la formació de persones amb necessitats especials

 

El Ruskin Mill College és una de les 5 escoles angleses del Ruskin Mill Trust. Tenen també una escola al País de Gal·les i recentment una escola a Califòrnia. Aquesta entitat treballa per a la formació de persones amb necessitats especials, com ara autisme, dificultats severes d’aprenentatge, problemes de comportament, etc. Algunes d’aquestes problemàtiques estan clarament en augment, com ara la incidència de l’autisme, que entre els anys 2000 i 2010 va augmentar un 120% als Estats Units.

La clau del mètode de Ruskin Mill anomenat Educació Terapèutica amb Habilitats Pràctiques són les tres “H” de l’ensenyament: Hand-Head-Heart, o sigui, mà-cap-cor. També donen molta rellevància al lloc, de manera que seleccionen les diverses activitats manuals que duu a terme l’alumnat segons el genius loci, l’esperit del lloc, on es troba cadascuna de les escoles.

Parteixen de la constatació antropològica que és la mà humana, amb capacitats úniques dins el regne animal, el que ha permès el desenvolupament del cervell humà. I utilitzen aquesta base per a dissenyar una formació totalment pràctica i manual, de dos anys de durada, feta a mida per a cadascun dels seus estudiants. Transformar materials amb les mans, a través de diferents artesanies, permet l’alumnat transformar-se a si mateix.

El professorat del projecte Ecomotive, procedent de Catalunya i de territoris de parla hongaresa (Hongria i Romania), va poder posar-se a la pell dels estudiants fent tastets d’alguns tallers oferts: ceràmica, forja de ferro, cistelleria de vímet, llaurada amb cavalls, feltre, treball de vidre, cuina, fusteria, moviment transformatiu i exercicis d’art dramàtic.

El projecte també intenta que l’alumnat faci el cicle sencer de les feines que realitza. Per exemple, en el cas del treball amb fusta, comença tallant un arbre, pelant-lo, trossejant-lo, per treballar després amb el torn i les diferents eines fins a aconseguir una cadira que podrà emprar en la vida real. Alguns dels altres materials utilitzats als tallers també surten de la finca mateixa de 33 ha de Ruskin Mill: el vímet que planten per a cistelleria, la llana de les seves ovelles per a fer el feltre, etc.

L’experiència ha estat enriquidora, tant per la novetat que ha introduït en molts aspectes de l’ensenyament com per les idees i metodologies de gestió de les finques agràries.