AJUTS | 17/03/2022  Ruralcat

Un total de 2.260 persones han rebut l'ajut de primera instal·lació de joves agricultors des de 2015

Aquesta xifra està extreta de l’Observatori de Joves, un espai de dades obertes i de transparència, que ofereix tota la informació relativa als joves agricultors a Catalunya.

Aquest Observatori s’emmarca dins de l’oficina virtual El Planter, allotjada al portal RuralCat.

L’Observatori de Joves, una iniciativa del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), constata que un total de 2.260 persones han rebut l'ajut de primera instal·lació de joves agricultors des de 2015.

A més a més, les dades també fan palès que 3.317 beneficiaris han rebut un import de 37,7M€ dels ajuts a la sostenibilitat des de 2015 a Catalunya. D’aquests, el 17,85% són beneficiaris dels ajuts que dintre d‘aquesta línia corresponen a agricultura i ramaderia ecològiques, un 41,80% a pràctiques agroambientals, i un 40,35% a la línia relativa a compensació a les zones amb limitacions.

També cal destacar que el DACC ha abonat 6.507 expedients d’ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) des de 2015 a beneficiaris joves per un import superior a 218M€.

Aquestes xifres han estat extretes de l’Observatori de Joves, un espai de dades obertes i de transparència, que ofereix tota la informació relativa als joves agricultors a Catalunya i que s’emmarca dins de l’oficina virtual El Planter, allotjada al portal RuralCat. Aquest estudi, que ja porta 4.971 pàgines vistes i 1.120 visitants, permet consultar:

- Els joves que s’han incorporat a l’activitat agrària des de l’any 2015 amb l’ajut de primera instal·lació de joves agricultors/res, amb especificació dels joves instal·lats en cada convocatòria, concretant també per sexe, import total d’ajut, explotació ecològica sol·licitats, orientació productiva (OTE), tipus d’instal·lació (societat, persona física), si és Explotació Agrària Prioritària (EAP) o si ha demanat un altre ajut de millora a la competitivitat, mitigació del canvi climàtic o diversificació per a executar el pla d’empresa.

- Els joves que demanen els ajuts a la sostenibilitat, el que inclou les pràctiques agroambientals (Gestió sostenible de zones humides, Gestió i recuperació de prats de dall, Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000, Apicultura per a la millora de la biodiversitat, Sistemes alternatius a la lluita química, Producció integrada, Conservació de races autòctones, Gestió de la fertilització, Biodiversitat cultivada), l’agricultura i ramaderia ecològica, i la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.

- Els joves que demanen els ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC). Així, s’hi troba el nombre de joves que han rebut els ajuts de Pagament Bàsic, Greening, complement de jove o qualsevol ajut associat a la seva activitat.

L’objectiu de l’oficina virtual El Planter és ser un punt de trobada i d’informació per a tots els joves que decideixen incorporar-se a l’activitat agrària a Catalunya i amb una atenció especial pels que no tenen experiència prèvia en el sector. Aquest espai digital reuneix tota la informació que necessiten els joves per a incorporar-se al sector agroalimentari i rural, des d’ajuts i formació fins a experiències compartides, suport, i assessorament.

Font: DACC