REG | 21/03/2022  Ruralcat

S’inicia la campanya de reg 2022

El 16 de març es va iniciar la campanya de reg 2022 i van començar els enviaments de les Recomanacions de reg que es generen amb l'Eina de RuralCat.

L’eina de Recomanacions de reg ajuda a conèixer les necessitats hídriques de les plantes per saber l'aigua que cal aportar amb el reg. (Foto: Escola Agrària de Tàrrega)

El dia 16 de març es va posar en marxa la campanya de reg 2022. L'Oficina del Regant, ubicada a l’Escola Agrària de Tàrrega del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), gestiona l’eina Recomanacions de reg, que calcula les necessitats hídriques en base a les dades diàries meteorològiques per l’estació de referència que cada usuari esculli al caracteritzar la seva explotació.

Es tracta d’una eina senzilla de suport a la decisió de quant i quan regar cada setmana. Només cal definir una sèrie de paràmetres relatius a l'estació meteorològica, el cultiu i el sistema de reg i es pot obtenir setmanalment una recomanació de reg per al cultiu via e-mail i via SMS. Les dades meteorològiques s'actualitzen cada dimarts amb les dades de la setmana immediatament anterior.

Les recomanacions es poden rebre setmanalment via correu electrònic i missatges curts al mòbil (SMS), activant el servei de missatgeria a l'apartat Gestió de cultius i/o Gestió de jardins

Per a la gestió de la campanya del reg i per a poder tenir informació sobre les estratègies de reg, hi ha diverses eines dins de l’espai de l’Oficina del Regant de RuralCat i també en el Butlletí de l’Oficina del Regant:

- Recomanacions genèriques per zones (Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Girona, Barcelona i Catalunya Central) que s’envia a les llistes de distribució, es publica als diaris i es pot consultar a la pàgina web de l’Oficina del Regant.

- Recomanacions adaptades a zones de reg: a Algerri-Balaguer, al Segarra Garrigues, al CAyC Aitona, al CAyC Alguaire i al CAyC Raimat, que també trobareu disponible per la consulta a la mateixa pàgina web.

- Fitxa Tècnica del funcionament de l’Eina de recomanacions de reg de Ruralcat.

- Bústia d’assessorament on podeu realitzar consultes sobre temes agronòmics, d’instal.lacions de reg, temes legals i temes energètics de comunitats de regants entre d’altres. Per accedir a aquest servei només cal posar-se en contacte amb l’Oficina del Regant – EA de Tàrrega a través del telèfon 973 310 715 o a través del correu electrònic reg@ruralcat.cat.

Font: RuralCat