AGRICULTURA | 12/11/2015  IRTA

Catalunya necessitarà un 25% més d'aigua a causa del canvi climàtic

Entre 2050 i 2070 a Catalunya hi haurà un 25% més de demanda d'aigua respecte la necessitat actual. A més, els efectes del canvi climàtic no afectaran a tota Catalunya per igual, sinó que hi haurà una regionalització que caldrà tenir en compte per mantenir la qualitat dels conreus.

Font: IRTA

La indústria agroalimentària és un dels pilars més importants de l’economia de Catalunya. Segons dades de l’Idescat de l’any 2012, el sector genera 24.337 milions d’euros l’any i compta amb 75.000 llocs de treball. A més, la indústria agroalimentària significa el 17% del PIB català. Gran part de la seva fortalesa es basa en un sector agrari productiu molt potent i molt divers. Aquesta realitat productiva es pot veure afectada per el canvi climàtic i el sector s’hi haurà d’adaptar.

El canvi climàtic està provocant que augmenti la temperatura i es redueixi la quantitat d’aigua disponible. Segons explica el Dr. Robert Savé, de l’Àrea de Medi Ambient i Canvi Global de l’IRTA, es calcula que entre 2050 i 2070 a Catalunya hi haurà un 25% més de demanda d’aigua respecte la necessitat actual. A més, els efectes del canvi climàtic no afectaran a tota Catalunya per igual, sinó que hi haurà una regionalització que cal tenir en compte. Davant d’aquesta previsió, el sector agrari ha de prendre mesures d’adaptació per mantenir la qualitat dels conreus: canviar les varietats de cultiu, millorar l’eficiència del reg, incrementar l’ús d’aigües freàtiques i regenerades, intensificar l’agricultura, aprofitar els conceptes de l’agroecologia, reduir adobs i pesticides i optimitzar l’oferta i la demanda, entre d’altres.

Sobre la influència del canvi climàtic en l’agricultura se celebra una jornada el proper 16 de novembre a la Mútua General de Catalunya (Barcelona). Robert Savé és un dels ponents que hi participa amb la xerrada “Estratègies d’adaptació de la vegetació cultivada al canvi climàtic”. La sessió la organitza el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.


 

Informació relacionada