HORTA | 13/11/2015  FMA/RuralCat

Perfil de sucres àcids del tomàquet de Penjar i la seva evolució durant la postcollita

Un estudi de la Fundació Miquel Agustí analitza els canvis que es produeixen durant la postcollita en la composició química del tomàquet de Penjar i que el fa tan durador i valorat entre els consumidors.

La mutació alcobaça present en el tomàquet de Penjar (Solanum lycopersicum L.) altera el procés de maduració i confereix una llarga vida postcollita a aquesta varietat (superior als 4 mesos). La postcollita confereix un perfil sensorial distintiu al tomàquet de Penjar, el qual és apreciat pels consumidors que prefereixen els fruits conservats respecte als recent collits.

Per estudiar els canvis que es produeixen durant la postcollita en la composició química del fruit, s’ha caracteritzat el perfil de sucres i àcids de 25 entrades en diferents moments de la postcollita (0, 2 i 4 mesos de conservació).

Els resultats mostren que existeix una gran variabilitat en el perfil de sucres i àcids entre les entrades Penjar, especialment per la fructosa i la glucosa. Algunes entrades presenten valors excepcionalment alts pel contingut en sucres reductors, essent materials especialment interessants per desenvolupar programes de millora genètica. Durant la postcollita la concentració de glucosa, fructosa i àcid cítric disminueix, mentre que la concentració d’àcid màlic i àcid glutàmic incrementa.

Les dades que es presenten en aquest estudi ofereixen nous coneixements sobre els canvis que es produeixen en paràmetres relacionats amb la qualitat en el tomàquet i permeten elucidar les raons de la gran acceptació que té aquesta varietat entre els consumidors.

J. Casals, R. Marti, F. Casañas, J. Cebolla-Cornejo “Sugar-and-acid profile of Penjar tomatoes and its evolution during storage” Scientia Agricola, Volume 72, Issue 4, pages 314-321, July/August 2015

 

Informació relacionada